Kampanya Kapatıldı

Diş hekimi yaninda çalışan asistanlar için yeni bir egitim ve sınav hakkı

Bu kampanya 86 destekçiye ulaştı


Ben ve benim gibi yıllardır bu işi yaptıktan sonra açılan egitime şartları uymadıgı için katılamayanlar şimdi işsiz bu yüzden yeni bir egitim ve sınav hakkı istiyoruz

26,04,2011 tarihli ve27916 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 6225 sayılı bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 11. maddesi ile 1219 sayılı kanuna eklenen geçici 7. maddenin 4.bendinde yer alan Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan usul ve esasları Sağlık bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir" kanunun revize edilerek en az bir yıldan beri çalışanlara da sınav hakkı verilmesini istiyoruz.Bugün Sevgi imzanı bekliyor!

Sevgi Anadol bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sağlık bakanlığı: Diş hekimi yaninda çalışan asistanlar için yeni bir egitim ve sınav hakkı». Sevgi ve imza atan diğer 85 kişiye katıl.