Corona nedeniyle asistanlık 6 ay uzatıldığı için bu süre “zorunlu hizmet”e sayılsın.

Corona nedeniyle asistanlık 6 ay uzatıldığı için bu süre “zorunlu hizmet”e sayılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı tarafına Kamil Adalet bu kampanyayı başlattı

Corona nedeniyle sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili hiç bir teklif (gereği gibi şiddet yasası, prim, şehit sayılma, meslek hastalığı sayılma) gerçekleşmedi. Normal popülasyona göre hastalığa yakalanma ve ölüm riski 14 kat fazla olduğu halde... Bir de ceza gibi asistanlık süresi 4-5 yıla ilaveten 6 ay uzatıldı. En azından bu süre zorunlu hizmetten düşürülmeli ve 6 ay uzman maaşı verilmeli. Alkışlanmasa da olur.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.