Bakanlık Pandemiyle Savaşan Sağlıkçıların Motivasyonunu Arttıracak İyileştirmeler Yapmalı

Bakanlık Pandemiyle Savaşan Sağlıkçıların Motivasyonunu Arttıracak İyileştirmeler Yapmalı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.
35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
sağlık bakanlığı ve tarafına Neslihan Çebitürk Bayrak bu kampanyayı başlattı

COVID-19 salgınını geçiren ülkeler incelendiğinde (İtalya, Fransa, İspanya gibi) en çok genç ölümler sağlıkçıların arasında.Sağlıkçılarda ölüm oranı nerdeyse %10 dur ve neredeyse 80 yaş üstü insanlar seviyesindedir. Sağlık personelini hastalanma sebeplerinden ilki kontaminasyondur. Sağlık personeline kendini koruması için gerekli ekipman (maske, eldiven ve kıyafet) çok kısa sürede hazırlanmalı, temin edilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının büyük zamanı hastane içinde geçmekte hastane yemekleri de bağışıklığı güçlendirici,hastalıklardan koruyucu yemekler içermelidir.
Diğer tüm kurumlarda çalışanlara bol bol izin verilirken sağlık personelinin tüm izinleri iptal edilmiş ve insan üstü bir mesai içinde çalışmaları istenmiştir. Buda yeterince dinlenmemeye,uykularını alamamaya bu yüzden de bağışıklıklarının düşmesine sebep olmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışmaları planlanmalı günde 8 saat ve haftada 45 saattin üzerinde çalışmasına müsaade edilmemelidir. Ayrıca diğer devlet kurumlarına kiyasla daha az maaşla çalışan saglıkçıların maaş düzenlemeleri ek maaş ikramiyeleriyle desteklenmeli, 3600 ek gösterge ve yıpranma payları sağlık grubundaki bütün branşları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bunların yanında sosyal motivasyon sağlanmalıdır. Bunu hem idareciler,hem hükümet yetkilileri hem de halk yapmalıdır .İtalya da hemşirelerin istediği pizzanın ücretinin alınmaması, Madrid’ de evlerinde kalan halkın sağlık profesyonellerini minnetlerini göstermek için balkonlarında hep birlikte alkışlamaları çok güzel bir jest olmuş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Unutmayın ki moral hastalığa iyi gelen bağışıklığı güçlendiren en önemli sebeplerdendir. (Alıntıdır: Dr.Kenan Ertopçu)

Tüm bunlar dikkate alınarak dünyanın savaş açtığı pandemiyle direk temas halinde olan sağlık çalışanlarına maddi, manevi tam destek sağlanarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.
35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.