Ameliyat teknikeri atama

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


SHGM Sağlık İnsan Gücü Planlama DaireBaşkanlığının 01/07/2015 SAYI 1 de yayınlanan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adlı bilimsel çalışmanın 2.sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın %71.4 ile ameliyathane olduğu görülmektedir.

Yapılan bunca çalışma ve bilimsel veriler göz önüne alındığında;

Ameliyathane içerisinde bulunan diğer sağlık personellerinin alımlarının durdurulup bundan sonraki alımlarda ameliyathane teknikerinin bulundurulmasını, ameliyathane içersindeki sertifikasyonların durdurulup kademeli geçişle ameliyathane teknikerinin alınmasını, üniversitelerde mezun olan 15 bin 500 ameliyathane teknikerlerinin istihdam alanı oluşması için görev meslek tanımlarında değişikliğe gidilmesini, kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan eğitim almamış çekirdekten yetişme veya diğer sağlık personellerinin çıkarılarak daha kaliteli, güvenli bir alanın oluşturulmasını istiyoruz."