AFEREZ hastalarını ölüme terk etmeyin

AFEREZ hastalarını ölüme terk etmeyin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Kemal Demirtas bu kampanyayı başlattı

E78 tanı kodlu Ailevi hiperkolesterolemi tedavisi için almış oldukları ilaçların yetersiz kalması nedeni ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE 2011 yılından itibaren AFEREZ tedavisi görmekte olan 17 kişi gerek LDL gerek TRİGLİSERİT yüksekliği için bu tedaviyi görmekte bu tedavide kullanılan cihazın setleri (kit) için alım ihalesi hastane tarafından kur farkı öne sürülerek kabul edilmemek isteniyor ; YANİ bu tedavinin masraflarının büyük çoğunluğu SGK tarafından karşılansa da geri kalan miktarı hastane tarafından ödenmek istenmiyor, tedavi göremeyecek bu hastaların akabinde kalp ve başka rahatsızlıkları  yaşanılması kaçınılmaz .SGK 'nın bu ücret farkının tamamını karşılanması halinde düzenli malzeme temin edilecek ve hastalar düzenli olarak aferez tedavisi görebilecektir. Aferez tedavisini alamayan hastalar damar tıkanıklıkları, pankreatit ataklığı ve kalp krizleri yaşanmakta, hayati fonksiyonları tehlike altında olup ciddi rahatsızlıklar geçirmektedirler. 17 hasta olarak bu ücret farkından E78 tanı kodunun muaf olmasını bu farkın yüksek olması nedeniyle hastalar tarafından ödenemeyeceği için aferez set maliyetinin tamamının SGK Tarafından karşılanması istenmektedir .Bu konu ile ilgili SAĞLIK BAKANLIĞINDAN dan dönüş sağlanmasını rica ederiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.