Kampanya Kapatıldı

2014 SONRASI MEZUNLAR İÇİN SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMADA ACİL KANUNİ DÜZENLEME YAPILSIN

Bu kampanya 320 destekçiye ulaştı


              Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında Ön Lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen Sağlık Ön Lisans Programlarına sadece 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar başvurabilmekte ve bu durum mağduriyetlere sebep olmaktadır. Anayasamızın eşitlik ilkesi gereği söz konusu kanunda gerekli düzenlemelerin yapılarak yıl sınırlamasının kaldırılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.Bugün tarık imzanı bekliyor!

tarık durak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sağlık Bakanlığı: 2014 SONRASI MEZUNLAR İÇİN SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMADA ACİL KANUNİ DÜZENLEME YAPILSIN». tarık ve imza atan diğer 319 kişiye katıl.