Özel Hastahanelerde Devleti temsil eden Denetim ve Kontrol Birimleri oluşturulsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Gittikçe sayıları artan Özel hastanelerin ticari kaygıyla insan sağlıgını göz ardi eden ve bu konuda çalıstırdıkları sağlık personeline baskı yaparak tedavi sürecini uzatan, gereksiz ve hastaya maliyet yükleyen uygulama ve işlemlerin önüne geçilmesi, vatandaşın özel hastahanelerdeki özlük haklarınin korunması ve abartılı muayene ücretlerinin Devlete veya Vatandaşa fatura edilmemesi için, Devletin Her bir Özel Hastahane veya sağlik biriminde Devletin atadığı Doktor ve sağlık calısanlarindan oluşan bir DENETİM VE KONTROL birimi oluşturmasını istiyoruz. Devletin ve Vatandaşın suistimal edilmesini istemiyoruz. Sağlik sektöründe Kurumsal veya Misyonuna uygun calışan Özel Hastahanelerimizi tenziye ediyoruz.