Sağlıkçılara uzun süreli nöbet kalksın. Virüs yükleri ve bulaştırıcılıkları azalsın.

Recent news

This petition does not yet have any updates