We want Voll Damm to be sold in Canada!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Despres d'una temporada vivint a Canada, concretament a Toronto he descobert que hi ha un gran interes/mercat entorn a incrementar la varietat de cerveces disponibles. He notat la presencia de Estrella Damm en algunes botigues de Toronto. Tot i que crec que no es el producte mes adient pels Canadencs. El que ells busquen és tastar coses noves tenint una predisposicio per sabors forts en el seu cas les cerveces IPA. Per ells, Estrella Damm es una lagger qualsevol (aborrida i sense intensitat). Els canadencs encara no saben que la intensitat es pot trobar fora de una IPA, concretament en una Voll Damm. Per això crec que seria de gran interes per a la Damm considerar la opció d'exportar Voll Damm a paisos com Canadà.

 Hoy: Amant cuenta con tu ayuda

Amant Del Minotauro necesita tu ayuda con esta petición «S. A. Damm: We want Voll Damm to be sold in Canada!». Únete a Amant y 10 personas que ya han firmado.