KİSTOZ FİBROZ XƏSTƏLƏRİNƏ KREON VERİLSİN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Kistoz Fibroz (mukovisçidoz) xəstəliyində ən çox zərər görən ,tənəffüs sistemiylə yanaşı həzm orqanlarıdır.Bu xəstəlikdə həzm fermentlərinin çatmamazlığı çox ciddi sağlıq problemlərinə yol açmaqdadır, hətta ana südü yeyən körpələr həyatlarının ilkin günlərindən başlayaraq həzm fermentləri qəbul etməli olurlar yoxsa yedikləri həzm olunmayaraq onların böyüməsi inkişafı  üçün vacib elementlərin (vitaminlər,minerallar ,mikroelementlər,yağlar vəs) sorulması mümkünsüz olur .Bu səbəblərdən onsuzda ağır xəstəliklə yaşam mübarizəsi verən xəstələrin vəziyyəti geriləyərək ağırlaşmalara gətirib çıxarır.Bütün dünyada kistoz fibroz xəstələri həzm fermentləri arasında ən keyfiyyətli  "Kreon "preparatını qə'bul edirlər.Azərbaycanda da kistoz fibroz xəstələri "Kreon"la tə'min olunsunlar!.

In Cystic Fibrosis digestion organs are suffering along with lungs. In this disease lack of digestion enzymes cause serious health problems. Even infants starting with their first days should get digestion enzymens otherwise whatever they eat is not absorbing and they are not getting necessary elements (vitamins, minerals, microelements, fats and etc) for their physical development. So condition of such patients which have already faced serious disease are getting worse. All over the world CF patients are taking Creon which is known as the best one within digestion enzymes medication group. CF patients in Azerbaijan should been provided by Creon as in other countries! Please help us with your voice which is enormously important for our children!