Sınav Sistemine Yasal Hakkımız Olarak İtiraz Ediyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/5 md.) ... Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi senatosu tarafından 24.12.2020 tarih ve 2020/322 karar sayısı ile 2020-2021 güz döneminde yapılacak yarıyıl sınavlarının pandemi süreci nedeniyle öğrencinin kamera ve mikrofonu açık şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar biz öğrencilerin özel hayatı gizliliğini ihlal etmekte ve hiçe saymaktadır.

Hiçbirimiz okulumuza kayıt olurken böyle bir anlaşma imzalamadık. Sürecin böyle olacağını da hiçbirimiz tahmin edemezdik. Hem kişisel verilerin korunması hem de mahremiyetin gözetilmesi açısından bu kararın uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz bile bu süreçte derslerini işlemekte zorluk çekerken, kimi derslerini bağlantı sorunları nedeniyle erteler ve iptal ederken öğrencilerden böyle bir beklentinin oluşması bizi oldukça şaşırtmıştır. Üstelik bir çoğumuzun araç gereç açısından eksikleri olmakla birlikte ne bu eksikleri karşılayacak maddi durumu ne de istenen koşulları sağlayabilecek uygun bir ev ortamı dahi bulunmamaktadır. Hem özel hayatlarımızın gizliliğini hem de imkanlarımızı zorlayan bu kararın değistirilmesini talep etmekteyiz.

1) Ben üniversiteye kayıt olurken ya da pandemi süreci başlangıcında böyle bir uygulamanın ihtimalinden dahi bahsedilmedi.
2) Öğretmenler öğrenciler için "Nasıl olsa kopya çekecekler." diye düşünerek, olabilecek en zor ve karmaşık sorularla ve son derece saçma sınav şartlarıyla sınav yaparlarken, bir de üstüne psikolojik baskı unsuru eklenerek varılmak istenen sonuç nedir?
3) Senato üyelerine, "özel hayata saygı" kavramı bir şey ifade ediyor mu?
4) Öğrencilerin maddi yetersizliklerine dair akıllarından en küçük bir şey geçti mi?
5) Senato bu kararı alırken öğrenci konseyi ne yapıyordu?
(Hatta bizim üniversitenin öğrenci konseyi ne yapıyor? Ne işe yarıyor?)
6) Bilgisayar-Tablet vs. elektronik aletlere sahip olmayıp, sınavlara telefonlarını kullanarak girmek zorunda olan öğrenciler için ne düşünüldü?
7) Bütün ülkenin kanayan yarası olan internet hız ve bağlantı kalitesi konusu herkesin bildiği bir sorunken, internet bağlantısına mecbur olan bir sınav süresince görüntülü ve sesli paylaşım yapmanın bağlantı kalitesine etkisi düşünüldü mü?
8) Çalışan öğrencilerin iş yerlerinde böyle bir uygulamaya karşılık veremeyecekleri düşünüldü mü?
9) En çok merak ettiğim soru;
Bu kararlar alınırken aklı başında, yukarıda saydığım maddelerden en azından birini bile düşünebilecek bir kişi mi yoktu senatoda?
10) Dokuzuncu soruya cevap "Evet, yoktu." ise, bu senato, bu düşüncesizlik ve umursamazlık seviyesiyle nasıl hala görevine devam edebiliyor?

Saygılar.