Okullarda Cinsiyet Eşitliği Öğretilsin!

Okullarda Cinsiyet Eşitliği Öğretilsin!

Başlama tarihi:
8 Mart 2022
Muhatap:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Milli Eğitim Bakanlığı) ve 1 diğer muhatap daha
İmzalar: 10.405Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Melisa Akkuş

Merhaba ben Melisa, 18 yaşında bir lise öğrencisiyim. 

Hayatımızın her evresinde basmakalıp yargılara ve “kızını dövmeyen dizini döver, saçı uzun aklı kısa, anasına bak kızını al, erkekler ağlamaz, kadın işte” gibi onlarca cinsiyetçi söyleme maruz kalıyoruz. Cinsiyet ayrımcı söylemlere ve kalıp yargılara maruz kaldığımız yerlerden birisi de okullar. Okullarımızda spor derslerimizden hayallerimize kadar her şey cinsiyete göre ayrıştırılıyor. 

İlköğretim ders kitaplarında kadınlar ev işlerini ve çocuk, yaşlı bakımını üstlenirken erkekler işe gidip televizyon izliyor. Lise ve üniversite öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınlara baskı ve şiddet olarak döndüğünü bilmeden mezun oluyor. 

İlkokula, ortaokula ve liseye giden bireyler bu kalıp yargılardan ciddi bir şekilde etkileniyor ve kısıtlanıyor. 

İşte tam da bunlara karşı bir kampanya başlatmaya karar verdim; Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimin her aşamasında müfredata eklensin!

Kadınları aşağı gören zihniyeti ancak küçük yaşta eğitimle aşabiliriz. Cinsiyet eşitliği kapsamlı bir şekilde müfredata eklenirse, hem cinsiyetçi söylemlere, hem kadına yönelik şiddete karşı dev bir adım atılmış olacak. 

Kampanyayı imzalayarak sen de bu konuda daha yüksek ses çıkarmamıza yardım edebilirsin. 

Kampanyayı başlatırken çok araştırma yaptım. Eğitime cinsiyet eşitliğinin nasıl ekleneceği kapsamlı bir konu. Uzman kurumların önerilerini aşağıda derledim. 

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl olmalı?

 • Eğitim materyallerinin konu, metin ve görsellerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde üretilmesi ve kullanılması sağlanımalı
 • Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde yapılmalı
 • Öğrenci performansı cinsiyet gözetmeksizin bir şekilde değerlendirilmeli
 • Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, okul temsili ve görev dağılımı toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılmalı
 • Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim dili olmalı
 • Öğretmenler tutum ve davranışlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmalı
 • Velilere toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve etkilerinin neler olabileceğine dair bilgilendirme çalışmaları yapılmalı,
 • Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunmalı,
 • Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet ve zorbalığı önleme konusunda ortak tutum sergilenmeli
 • Okul yönetimi, çalışma planlarını (stratejik plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde yapmalı
 • Tüm okul çalışanlarının (öğretmen, yönetici ve destek personel) toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmaları için gerekli eğitim çalışmaları düzenlemeli
 • Okul yönetimi, okulda cinsiyete dayalı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerden, tutumlardan ve davranışlardan uzak durulmasını sağlamalı,
 • Okul yönetimi, karar alma süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların cinsiyet bazında eşit katılımını sağlamalı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? 

Toplumsal cinsiyet sadece tek bir cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim için kullanılan bir terim değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, herhangi bir cinsiyeti toplum içinde yüceltme ve alçaltma amacı gütmez Toplumlar tarafından sosyal olarak oluşturulan ve değişime tabi olan dinamik bir kavramdır. Geniş kitleler için geçerli olup kültürler ve yöreler arası farklılıklar gözlenebilir. Tam bu noktada; toplumsal cinsiyet eşitliği, kalıplaşmış cinsiyet içerikli düşüncelerin yaratmış olduğu sosyal, ekonomik ve her türden baskıyı, eşitsiz güç ilişkilerini bitirmeye yönelik bir kavramdır.  

Bu kampanyaya neden imza vermelisiniz? 

Çünkü, her bireyin eşit olarak görüldüğü bir toplum için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.

Çünkü, hayallerimiz ve tutkularımız cinsiyete göre ayrıştırılmamalıdır.

Çünkü, her çocuk eşitlikçi bir ortamda eğitim almalıdır. 

Çünkü, şiddetten uzakta bir hayat kurmak her bireyin hakkıdır.

Bir öğrencinin daha cinsiyetçi ifade ve söylemlere maruz kalmaması için acilen eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi eklenmelidir. 

Sen de bu kampanyaya imza ver, eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliğinin eklenebilmesi için bir adım at! 

Eğer karar verici veya milletvekili adayı iseniz bu kampanyayı imzalayanlara açıklama yapmak için buradaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Hemen destekle
İmzalar: 10.405Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle

Karar Vericiler