Petition Closed
Petitioning Petitsioon Euroopa Parlamendile

Sünnitajate inimõiguste rikkumised Euroopas (Estonian Text)

Soov juhtida tähelepanu inimõiguste rikkumisele seoses sünnitusega

Letter to
Petitsioon Euroopa Parlamendile
This petition can be found on www.change.org in the following languages: Croatian, Dutch, English, Estonian, German, Italian, Lithuanian, Latvian, Slovak, Spanish, Swedish, French, Greek, Slovanian.

Pöördume Euroopa Parlamendi poole sooviga juhtida tähelepanu liikmesriikide erinevale suhtumisele sünnitamisse.

Naised üle Euroopa seisavad silmitsi erineva suhtumisega emadusse, kuid peavad tegelema sarnase probleemiga. Pealesurutud ja mahukas sekkumine meditsiinisüsteemi poolt on muutnud spontaanse füsioloogilise sünnituse naiste jaoks äärmiselt raskeks. Kogu Euroopas on sellise sekkumise tulemuseks iatrogeensed ilmingud.

Aastal 2010 väljendas Euroopa Inimõiguste kohus Strasbourgis seisukohta kaasuses Ternovszky versus Hungary, öeldes, et “õigus eraelule hõlmab ka õigust otsustada sünniga seotud asjaolude üle”. Sellest seisukohast hoolimata kuritarvitatakse mitmetes Euroopa riikides järjepidevalt naiste füsioloogilist autonoomsust ning nende valikud sünnitamise küsimuses on jäigalt piiratud.

Õigus sünnitada väljaspool haiglat on oluline kõikidele sünnitavatele naistele. Olenemata sellest, kas nad valivad haiglas sünnitamise või kodusünnituse. Austavat suhtumist haiglas sünnitatavatesse naistesse on võimalik tagada vaid juhul, kui neile on tagatud õigus sünnitada ja saada vajadusel abi mujal kui haiglas. Seda ka juhul, kui nad ei kasuta nimetatud õigust. Valikuvabadus on tagatud juhul, kui meditsiinitöötaja nõustab rasedat ning annab soovitusi, millele toetudes saab naine ise teha otsuse sünnituse kohta. Valikuvabadus ei ole tagatud, kui meditsiinitöötaja soovitust vabatahtlikult järgimata jätmisega võib kaasneda riigipoolne sund.

Usaldusväärsed vaatlused on tõestanud , et terve naise kodusünnitus on sama turvaline kui sünnitus haiglas. Arvestades institutsionaalse sünnituse protokolle ning trende, on paljudes riikides kodusünnitus tihti ainuke võimalus sünnitada mittevajaliku meditsiinilise ja kirurgilise sekkumiseta.

Sellest hoolimata ei luba paljud Euroopa riigid kodusünnitust või on muutnud sünnituse väljaspool haiglat raskesti teostatavaks.

Kutsume Euroopa Parlamenti üles võtma vaatluse alla inimõigused seoses sünnitusega ning arutelu alla raseduse hooldussüsteemid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Lugupidamisega,

HRiC

Human Rights in Childbirth (HRiC) started this petition with a single signature. There is something we all care about. Start a petition today to create the change you want to see.