Petition Closed

Call for the NI Executive to enact a comprehensive Hate Crime Action Plan.

This petition had 1,289 supporters


Rt Hon Peter Robinson MLA and Martin McGuinness MLA
Northern Ireland Executive
Stormont Castle
Stormont Estate
Belfast BT4 3TT

CC:
Minister of Justice David Ford MLA
Dr Malcolm McKibbin, Head of the NI Civil Service
Speaker of the Northern Ireland Assembly Mr Mitchel McLaughlin MLA
Chief Constable George Hamilton, PSNI
Lord Mayor Cllr Arder Carson
Mrs Suzanne Wylie, Chief Executive, Belfast City Council
Chief Executives Forum
Northern Ireland Policing Board

Dear Ministers,

As members of the Polish community in Northern Ireland we are writing to you to express our deepest concern in relation to the ongoing hate crime incidents and attacks.

We are the largest ethnic minority here. We pay taxes, we work hard, we contribute to the culture of Northern Ireland and we are committed to building a shared and prosperous future for all.

We are grateful for the warm welcome and hospitality of the majority of people in Northern Ireland.

However, we are not prepared to tolerate the ongoing intimidation, discrimination and attacks against members of our and other minority groups in Northern Ireland perpetrated by a small number of individuals.

We wish to acknowledge the support from the majority of the local community and some individual politicians, but we are highly disappointed with the total lack of political leadership and a coordinated response.

Despite the repeated assurances of action, attacks are on the increase, damaging not only the lives of the victims, but also the well-being of the wider community and the reputation of Northern Ireland internationally.

We are calling for the Northern Ireland Executive to immediately enact a comprehensive cross-departmental Hate Crime Action Plan.

We all want to live in a society free from prejudice, bigotry and hatred. A society of inclusion in which diversity is celebrated.

For and on behalf of the Polish community in Northern Ireland:

Jerome Mullen - Honorary Consul of the Republic of Poland in NI
Bangor.PL Association
Conrad’s Cut Outs
Nasz Express Magazine
PolacywNI.uk
PolFolk
Polish Abroad Derry/Londonderry
Polish Anglers Northern Ireland Community
Polish Cultural Week Northern Ireland
Polish Educational and Cultural Association Northern Ireland
Polish Dancers in Belfast
Polish NI Community Network
Polish Saturday School Ballymena
Polish Saturday School Bangor
Polish Saturday Belfast
Polish Saturday School Craigavon
Polish Saturday School Derry/Londonderry
Polish Saturday School Portadown
Polish Supplementary School Newry
Polski Magazyn Northern Ireland

Wersja polska:

Szanowni Państwo!

Jako członkowie polskiej społeczności w Irlandii Północnej piszemy do was, by podzielić się narastającym niepokojem, w związku z nieustającymi atakami i przestępstwami kierowanymi nienawiścią (z ang. Hate Crime).

Jesteśmy największą z mniejszości narodowościowych mieszkających w tym kraju. Płacimy podatki, ciężko pracujemy i wnosimy wkład do kultury Irlandii Północnej. Pragniemy przyczynić się do kształtowania wspólnej i dobrze prosperującej przyszłości dla wszystkich.

Dziękujemy przeważającej większości ludności w Irlandii Północnej za ciepłe przyjęcie i gościnność z ich strony.

Niemniej jednak, nie jesteśmy w stanie tolerować nieustannego zastraszania, dyskryminacji i ataków kierowanych przez pojedyncze jednostki przeciwko naszym rodakom, a także osobom z pozostałych grup etnicznych mieszkających w Irlandii Północnej.

Dziękujemy za wsparcie ze strony większości lokalnej społeczności, w tym poszczególnych polityków. Jesteśmy jednak głęboko rozczarowani całkowitym brakiem politycznego przywództwa i skutecznej, skoordynowanej reakcji.

Pomimo wielu zapewnień o podjęciu stosownych kroków, ilość ataków wzrasta, rujnując nie tylko życie ofiar, ale również jakość życia lokalnego społeczeństwa i reputację Irlandii Północnej na arenie międzynarodowej.

Apelujemy do Northern Ireland Executive o natychmiastowe uchwalenie kompleksowego, międzydepartamentowego planu działania w przypadku przestępstw kierowanych nienawiścią (z ang. Hate Crime Action Plan).

Pragniemy żyć w społeczeństwie, które świętuje i ceni różnorodność, wolnym od uprzedzeń, dewocji i nienawiści.

W imieniu i dla Polskiej Społeczności w Irlandii Północnej:

Jerome Mullen - Honorary Consul of the Republic of Poland in NI
Bangor.PL Association
Conrad’s Cut Outs
Nasz Express Magazine
PolacywNI.uk
PolFolk
Polish Abroad Derry/Londonderry
Polish Anglers Northern Ireland Community
Polish Cultural Week Northern Ireland
Polish Educational and Cultural Association Northern Ireland
Polish Dancers in Belfast
Polish NI Community Network
Polish Saturday School Ballymena
Polish Saturday School Bangor
Polish Saturday Belfast
Polish Saturday School Craigavon
Polish Saturday School Derry/Londonderry
Polish Saturday School Portadown
Polish Supplementary School Newry
Polski Magazyn Northern IrelandToday: Stop is counting on you

Stop Hate Crime needs your help with “Rt Hon Peter Robinson MLA and Minister Martin McGuinness MLA: Call for the NI Executive to enact a comprehensive Hate Crime Action Plan.”. Join Stop and 1,288 supporters today.