#BuHainiGörmekİstemiyoruz

#BuHainiGörmekİstemiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

RTÜK (RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU) tarafına Hüseyin Avni Sipahi bu kampanyayı başlattı

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ Terör örgütü elebaşının, Toplumsal hafızada itibarsızlaştırılması ve görsel medyada yayılımında yeni nesillerin dimağlarında var olan algının en itibarsız halde yaşatılması amacı ile görsel medyada elebaşının yüzünün buzlanarak yayınlanması talebi ile RTÜK'e 20 Aralık 2017'de verilen dilekçenin toplumsal desteğini sağlamak amacıyla kampanya başlatılmıştır. Sen de Bu kampanyaya destek vermek için, Change.org'daki imza kampanyasına katıl.

20/12/2017

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
Adres: Bilkent Plaza B2 Blok  
06530 Bilkent/ANKARA 

RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU SAYIN BAŞKANLIĞINA,

 ANKARA

15 Temmuz 2016 tarihi gece yarısı saatlerinde, vatanın birlik ve beraberliğine karşı vuku bulan hain darbe girişimini, milletimiz tarihe geçen direnişiyle engellemiş; teröristlere fırsat vermemiştir. Bu hain darbe girişiminde; 249 vatandaşımız şehit edilirken, binlerce vatandaşımız da gazi olmuştur.
Evlatlarımızı şehit ederek, geride gözü yaşlı milyonlar bırakan ihanet girişiminin sorumlusu FETÖ Terör Örgütü’nün elebaşı, terörist Fethullah Gülen; yazılı ve görsel basında haberlere sıkça konu olmakta, kendisinin iğrenç yüzü bizlere, kıymetli çocuklarımız ve gençlerimize sıkça hatırlatılmaktadır.
Bu vatanın geleceği olan çocuklarımızı, milli şuur içinde yetiştirmek, başta devletimiz, ardından bu milletin evlatları olarak bizlerin önceliği olmalıdır. Sigara ve alkolün buzlanarak gösterildiği yazılı ve görsel basında, sözü edilen terör örgütü elebaşının iğrenç yüzünün, buzlanmaksızın ekranlara yansıtılıp, çocuklarımız ve gençlerimiz için normalleştirilmesini sakıncalı buluyorum.
Tüm bu nedenlerle ve 6112 Sayılı RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN’un “Yayın Hizmeti İlkeleri’’ Başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan;
d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.
g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.
ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.
t) Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz. ‘’ hükümleri ile,
3. fıkrasında yer alan;
‘’İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerinin, bunların bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunulmasını sağlamakla yükümlüdür. ‘’ hükümleri gereğince;
FETÖ Terör Örgütü elebaşının iğrenç yüzünün; çocuklarımız ve gençlerimizin ahlaki gelişimlerine ve milli şuurlarına zarar vermemek ve bu ihanet yapılanmasının sempatizanlarına prim vermemek adına, yazılı ve görsel basında buzlanarak yayınlanmasını Sayın Başkanlığınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. 20/12/2017

Hüseyin Avni SİPAHİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağımsız Meclis Üyesi

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.