Rritja e pakontrolluar dhe e pajustifikuar e çmimeve nga kompanitë e telefonive celulare

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Ky peticion i drejtohet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoritetit të Konkurrencës.

Kompanitë e telefonive celulare vazhdojnë sërish të rrisin cmimet në mënyrë të pajustifikuar. 

Duhet të kontrolloni patjetër këto abuzime, duke sjelle uljen e cmimeve.

Kemi ndër tarifat më të larta në rajon (krahasuar me të ardhurat e popullsisë).
Mjaftojmë të shikojme vendet fqinje, por dhe vende të Bashkimit Europian për të bërë një krahasim.

Shpresojmë që kërkesa jonë, për uljen e tarifave, të merret parasysh!