Verhuis Communicatie naar een ander instituut

Verhuis Communicatie naar een ander instituut

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Gerard van Walraven started this petition to Ron Bormans and

CMI wordt te druk voor het aantal studenten dat volgend jaar op de opleiding komt. TI verwacht volgend jaar 200 studenten over 6 klassen. Kortweg, het instituut wordt te klein en er is een aantal opleidingen die niet zo goed bij de rest passen. Ik heb het natuurlijk over Communicatie, Creative Media Design.

Mijn oplossing is het splitsen van de instituten. Het instituut dat dan op de wijnhaven blijft wordt hernoemt naar TINF (Technische Informatica & Informatica). Op het instituut blijven alleen TI (Technische Informatica) en INF (Informatica) over.

Voordelen van dit plan:
- Meer cohesie tussen de opleidingen binnen het instituut aangezien TI en INF beter op elkaar aansluiten.
- Geen gebrek meer aan lokalen.
- Meer lokalen beschikbaar voor studenten om aan hun project te werken of samen hun huiswerk te maken.
- Een mogelijk gedeeld docenten team verbreedt het aantal contacten van de docenten. Dit kan leiden tot gedeelde gastcolleges en mogelijk een makkelijkere manier om nieuwe docenten te werven.
- Geen Communicatie en CMD studenten meer die de lift nemen naar de 1e verdieping. Loop dan gewoon de trap op.
- Door het aantal beschikbare lokalen kan er op elke verdieping een lokaal ingericht worden als TINF lab. Dit is een plek waar studenten samen kunnen werken aan projecten of even kunnen uitrusten van hun lessen. Naast het benodigde gereedschap om aan projecten te klussen zijn er in de TINF labs ook uitrustmogelijkheden zoals een dartboard en tafelvoetbaltafel.
- Meer samenwerking tussen de opleidingen waardoor er bijvoorbeeld gedeelde projecten kunnen komen.

Nadelen:
- Communicatie en CMD zijn misschien niet geheel blij met dit plan.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!