Rokas nost no “Memoriāla”!

Rokas nost no “Memoriāla”!

0 людей подписали. Следующая цель: 150 000
Когда эта петиция соберет 150 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!
Динар Идрисов создал(а) эту петицию, адресованную Denis Popov (Maskavas pilsētas prokuratūra) и

RU / EN / FR / DE / ES / IT / CZ / UA / BYPL / LV / EE / IL (neziedo šeit naudu petīcijas popularizēšanai - pārskaiti ziedojumus organizācijām un projektiem tieši)

Rokas nost no “Memoriāla!” Apturēsim Krievijas galveno sabiedrisko organizāciju likvidāciju tiesas ceļā!!!

2021. gada 11. novembrī kļuva zināms, ka Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra ir iesniegusi Krievijas Federācijas Augstākajā tiesā administratīvo prasību par jau agrāk par “ārvalstu aģentu” atzītās bezpeļņas organizācijas “Vēstures, izglītības, labdarības un cilvēktiesību aizstāvības biedrība “Starptautiskais Memoriāls” likvidāciju, bet Maskavas pilsētas Prokurors iesniedzis analogu administratīvo prasību  Maskavas pilsētas tiesā likvidēt jau agrāk par “ārvalstu aģentu” atzīto starpreģionālo sabiedrisko organizāciju “Cilvēktiesību aizstāvības centrs “Memoriāls”.

Šobrīd sabiedrībā notiek diskusija par to, ko pilsoniskā sabiedrība var praktiski pretim stādīt minētajiem uzbrukumiem savas vēstures, piemiņas, būtības, pilsoņu tiesību un brīvību organizētiem aizstāvjiem Krievijas valsts īstenoto atklāto politisko represiju laikā. Konsolidēt protestējošās sabiedrības domu petīcijas formā ir svarīgs uzdevums, iespējama sabiedriskās kampaņas daļa, lai aizsargātu vēsturniekus, žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus, kuri norādītajās organizācijās strādā legāli Krievijas iedzīvotāju pagātnes, tagadnes un nākotnes interesēs.

Nekomerciālu sabiedrisko organizāciju grupa “Memoriāls”, kas radās un attīstījās, pateicoties izcilā Krievijas cilvēktiesību aizstāvja un sabiedriskā darbinieka Andreja Saharova idejām un darbībai, ir galvenā mūsdienu Krievijas cilvēktiesību aizstāvju savienībā un Krievijas sabiedrībā kopumā. Organizāciju likvidācija var radīt būtisku vēstures, izglītības un cilvēktiesību aizstāvības projektu slēgšanu, kā, piemēram, OVD-Info – informatīvais un cilvēktiesību projekts politisku motīvu dēļ valsts varas veiktajās vajāšanās cietušo iedzīvotāju palīdzībai. Juridisko personu un organizatorisko struktūru likvidācija varbūt neiznīcinās, bet būtiski ierobežos to vēsturnieku, žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju legālo darbību, kuri strādā Krievijas pilsoniskās sabiedrības interesēs, vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, visu to Krievijas pilsoņu tiesību, brīvību un likumisko interešu aizstāvībai, kuri esošajā realitātē nonāk pretrunās ar Krievijas Federācijas un atsevišķu pie varas esošo pilsoņu un grupu sociālpolitiskajām interesēm.

Par “Memoriāla” kultūras un izglītības darbu un cilvēktiesību organizācijām un projektiem varat lasīt Vikipēdijā vai norādītajās organizāciju mājaslapās, kuru likvidāciju tiesām pieprasa prokuratūra. Es aicinu jūs atbalstīt sabiedrisko kampaņu, lai tās saglabātu.

Petīcijai ir izveidota saite http://www.change.org/memorial - dalieties ar draugiem un domubiedriem. Petīcija ir pieejama krievu, angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu, čehu, ukraiņu, baltkrievu un latviešu valodā.

Rokas nost no “Memoriāla!” Apturēsim Krievijas galveno sabiedrisko organizāciju likvidāciju tiesas ceļā!!!

Parakstiet, lūdzu, arī ar šo problēmu saistīto petīciju OVD-Info par prasību atcelt likumu par “ārvalstu aģentiem” “Mēs pieprasām atcelt likumu par “ārvalstu aģentiem”, kas jau ir savākusi aptuveni 250 000 parakstu.

(Ņemiet vērā, ka jūs varat atbalstīt petīciju virzību ar nelieliem naudas pārvedumiem, bet, ņemiet arī vērā, ka tie nenonāks pie interesentiem vai sabiedrisko kampaņu organizatoriem. Tie tiks izmantoti konkrētu kampaņu popularizēšanai mājaslapā Change.org. Iespējams, jūs gribat ziedot pašām sabiedriskajām bezpeļņas organizācijām OVD-Info, “Starptautiskais Memoriāls”, “Cilvēktiesību aizstāvības centrs “Memoriāls” vai citiem “ārvalstu aģentiem”, sekojot to mājaslapās norādītajām saitēm).

#Memorial #MeMemorial

0 людей подписали. Следующая цель: 150 000
Когда эта петиция соберет 150 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!