Ponechání užívání mobilních telefonů na ZŠ Javornická o přestávkách (na 2. stupni)

Ponechání užívání mobilních telefonů na ZŠ Javornická o přestávkách (na 2. stupni)

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Vojtěch Plachetka started this petition to Rodiče žáků školy and

Podpisem vyjadřujeme svůj nesouhlas s plánovaným zákazem mobilních telefonů v prostorách ZŠ Javornické o přestávkách (na 2. stupni), jako s nástrojem ke komunikaci, vzdělávání a pomůckou ke každodenním činnostem.

Ve 21. století, kdy je IT jedním z nejlukrativnějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví, by mělo být cílem školy především žáky v tomto odvětví co nejvíce vzdělat a poučit o správném a zdravém využívání technologií. 

Mobilní telefony žáků do teď využívali i samotní kantoři, aby mohli dětem připravit interaktivní výuku. Zákaz je o tuto možnost nejenom připraví, ale ztíží život i všem rodičům, kteří byli do současné doby zvyklí se se svým dítětem snadno a rychle pomocí telefonu domluvit. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!