Victory

Loobu puurikanade munade müümisest

This petition made change with 1,928 supporters!


Rimi on Eesti üks suurimaid poekette, omades kokku 88 kauplust üle Eesti. Oma kodulehel reklaamib Rimi end vastutustundliku ettevõttena, mis seab endale kõrgeid kvaliteedinõudmisi ning hoolib jätkusuutlikkusest. Miks siis jätkab Rimi julmades tingimustes elavate puurikanade munade müümist?

Kanade puurispidamine on julm pidamisviis, mille tõttu need õrnad linnud palju kannatama peavad. Puurides puudub neil võimalus vabalt ringi liikuda, pinnast kaevata või rohu sees kõndida. Nad ei saa kunagi värsket õhku hingata ega päikesevalgust näha.

Need puurid on kanade elutegevuseks liiga väiksed ning ühes puuris on neid nii tihedalt, mis välistab igasuguse võimaluse loomulikeks tegevusteks ja heaoluks. Tihti jäävad kanade tiivad või jalad puurivõrede vahele, mille tulemuseks on mõrad või murdunud luud ja suured kahjustused sulestikule. Pideva hõõrumise tõttu puurivõrede vastu pole paljudel neist enam sulgi. Mõned kanad trambitakse teiste puurikaaslaste poolt surnuks, kui nad kaotavad vigastuste või kurnatuse tõttu liikumisvõime.

Rimi on üks Eesti turuliidreid ning seetõttu eeldame neilt liidripositsiooni ka loomade heaolu otsustes. Nüüd on Rimil hea võimalus käituda oma kodulehel rõhutatud väärtuste kohaselt ning käituda vastutustundlikult, loobudes puurikanade munade müümisest.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad on Rimiga läbirääkimisi pidanud, paludes välja kuulutada otsus julmadest puurimunadest loobumise kohta. Rimi kõhklused selle heaolu otsuse vastu võtmisel panevad tugevalt kahtlema, kas väärtused, mida Rimi oma kodulehel esitab, ka päriselt paika peavad. Rimi ütleb, et tahab kogu Eesti ettevõtlusmaastikku vastutustundlikumaks muuta - loobudes puurikanade munade müügist on Rimil hea võimalus seda teha!

Palun allkirjasta petitsioon ja anna Rimile teada, et tarbijad ei poolda sellist loomade julma kohtlemist. On aeg, et Rimi liituks ülemaailmse ettevõtete suunaga, kes on juba loobunud puuridest oma munade tarneahelas ning astunud 21. sajandisse, lõpetades farmide toetamise, mis kanu väikestes puurides hoiavad.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse raportis esitatakse lugejatele küsimus - mida saaksime me teha veel paremini? Aitame Rimil vastuseni jõuda!

 

 Today: Nähtamatud Loomad is counting on you

Nähtamatud Loomad needs your help with “Rimi: Loobu puurikanade munade müümisest”. Join Nähtamatud Loomad and 1,927 supporters today.