Total Insyn

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Mona Jansson
Apr 26, 2021
I love all animals

Thanks for adding your voice.

Torbjörn Sandberg
Apr 25, 2021
Vi kan inte tvinga alla att bli veganer. Men vi ska få staten att se till att alla djur ska ha ett bra liv

Thanks for adding your voice.

Bibbi Svärd
Apr 19, 2021
Jag vill att djurhållningen i Sverige ska bli bättre, men det kan den inte bli om folket inte kan se hur djuren egentligen behandlas.

Thanks for adding your voice.

Kristoffer Ludvigsson
Jan 22, 2021
För att oavsett om man slutar sitt liv för att bli någon annans mat eller inte så skall alla varelser få leva som om de levde livet så som de skapats att leva det

Thanks for adding your voice.

Mats Holmström
Jan 19, 2021
Djuren har rätt att behandlas med respekt.

Thanks for adding your voice.

Peter Tsekanov
Jan 15, 2021
Jag har sett flera filmer där djur plågas medvetet i slakterier av personal som inte ska arbeta med djur eller människor.

Thanks for adding your voice.

Patrik Svensson
Dec 3, 2020
Så många anledningar. Kort o gott en djurvän.

Thanks for adding your voice.

Arguriana Sahiti
Nov 25, 2020
Det viktigt att alla ser vad som sker bakom stängda dörrar. Ingen ska behöva behandlas så.

Thanks for adding your voice.

Maja Wahlstedt
Nov 24, 2020
Så här får det inte gå till

Thanks for adding your voice.

Ulla Hagström
Nov 24, 2020
Om vi ska äta kött, så skall djuren ha det bra så länge dom lever. Det är det en självklar rättighet.