“KILOS KABATAAN COMMUNITY ORGANIZATION”

0 have signed. Let’s get to 500!“KILOS KABATAAN COMMUNITY ORGANIZATION”

Posted on October 6, 2018 by Rhodge Cruz

Napakaraming problema ang kinakaharap ng ating bansa sa panahon ngayon, lalo na ng mga kabataang katulad ko.

Mga problemang patuloy na lumalaganap at nagiging dahilan ng napakalaking pagbabago sanhi ng makabagong Teknolohiya.

Mga pagbabago na labis na nakakaapekto sa ating pang araw-araw na pamumuhay.

. Krimen

. Karahasan

. Khirapan

. Bullying

. Kawalan ng disiplina

. Corruption

ay ilan lamang sa mga problemang kinakaharap nating mga Pilipino saan mang dako ng mundo. Na sana balang araw ay malampasan natin ang mga problemang ito. Na sana ang mga pangunahing suliranin ng ating bansa ay dapat gawing prayoridad ng bawat isa upang malampasan ito. Kaya naman, mga kapwa ko mag-aaral, halina’t sama-sama tayong magkapit-bisig at maging hakbang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Pagkat kung tayo ay sama-samang kikilos para sa iisang layunin, ang kaunlarang ating minimithi ay ating makakamtan at mapagtatagumpayan. Katulad na lamang ng sinabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose p. Rizal, “Ang KABATAAN ang pag-asa ng bayan. Ating isa-isip at isa-puso ang kasabihang magbibigay sa ating mga kabataan ng panibagong pagkakakilanlan.

Kaya naman, ang KKC Organization o KILOS KABATAAN COMMUNITY ay naglalayong magkaisa ang mga Kabataan sa ating komunidad para mapabuti ang mga natatago at natatanging talento ng bawat isa, at higit sa lahat ay upang magkaroon ng mabuti at magandang relasyon sa kapwa kabataan, komunidad, pamilya, kaibigan, panginoon, at higit sa lahat ay sa paaralan dito sa NEHS Senior High School.

KABATAAN KUMILOS KA;

. Oras na ng pagbabago, panahon na upang matuto, panahon na upang maging produktibo.

KABATAAN PANGUNAHAN MO;

. Ang pagbabago sayong sarili, na maging isang mabuting halimbawa at ehemplo sa iba.

KABATAAN KAYANIN MO;

. Na malampasan at kayanin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo, ang pagtanggap sa lahat ng kamaliang nagawa mo, na humarap sa maraming tao at taas noong ipagsigawan na “Kaya ko ‘to”

Kaya KABATAAN;

. Mangarap ka

. Gumising ka

. Mqgbago ka

. Makisama ka

. Makilahok ka

. Kayanin mo

” KABATAAN SIMULAN MO”

– Gamitin ang iyong boses sa kagandahang-loob.

– Ang iyong pandinig sa kahabagan

– Ang iyong mga kamay para sa kawanggaa.

– Ang iyong isipan para sa katotohanan.

– At ang iyong puso para sa pag-ibig/pagmamahal.

sa ating inang bayan ganun din maging sa ating inang kalikasan.

GODBLESS US ALL…..