Decision Maker Response

Ajuntament de Girona’s response

Apr 9, 2015 — Benvolgut Gillen Bilbao,

La seva petició ens és impossible d’assumir. Les zones blaves i verdes de la ciutat de Girona s’han anat implementant per demanda del comerciants (pel que fa a zones blaves) i dels veïns (pel que fa a zones verdes). La utilització d’ambdues ha donat bons resultats fins al moment, provocant que no es deixin cotxes aparcats durant setmanes en zones comercials que necessiten que hi hagi moviment i, d'altra banda, esponjant i pacificant les zones residencials.

El consistori no implementa mai noves zones de forma unilateral i els concursos per gestionar-les són públics i els guanya l’oferta que millor respongui al plec de clàusules definides amb criteris estrictament tècnics. La ciutat de Girona ha optat per una mobilitat sostenible i això comporta certs canvis de mentalitat, com el fet que no s'ha d’utilitzar el cotxe per anar a tot arreu o per aparcar al centre de la ciutat. Existeixen aparcaments dissuasius (gratuïts) a diferents indrets de Girona ben connectats amb altres transports, com l’autobús o la Girocleta, que anem potenciant any rere any.