Petition Closed
Petitioning El Corte Inglés and 1 other

que l'empresa normalitze l'ús del valencià i dignifique la seua presència

Després de quasi trenta anys de Llei d'Ús del Valencià, la nostra llengua encara no s'hi troba normalitzada en molts àmbits de la vida diària com pot ser el cas de les grans superfícies comercials. Cal un esforç des de la societat civil, davant el desinterés de la Generalitat per desenvolupar una Política Lingüística, per tal que les grans empreses que operen al País Valencià entenguen i compartisquen la necessitat de comprometre's amb la principal senya d'identitat que tenim els valencians i les valencianes, que és el nostre idioma. Per això és necessari el suport i la promoció de tots aquells que s'estimen el valencià a esta iniciativa que cerca dignificar la llengua en un espai on tradicionalment ha estat vetada.

Letter to
El Corte Inglés
Responsables d'El Corte Inglés a la Comunitat Autònoma Valenciana
Com vostés ja saben el valencià és la llengua històrica, pròpia i oficial dels i les valencianes i la seua recuperació és una tasca col•lectiva en la qual cal estiguem tots i totes implicades.
En el darrer any torne a vore un retrocés en el tímid procés de normalització lingüística que durant un temps va iniciar la seua empresa . Per una banda, en algunes de les seccions de les que disposen han canviat la nostra denominació per la neutra “Idioma Autonómico”, però en altres casos és encara pitjor doncs els llibres, discos, o pel•lícules en valencià han passat a ocupar prestatgeries sota el títol de “otras lenguas”. Un fet clarament de discriminació cap a un idioma que és cooficial al País Valencià.
D’altra banda, els grans panells promocionals i publicitaris que s’instal•len als seus edificis en les diferents ciutats del nostre territori estan patint una continua castellanització. A Catalunya, Comunitat amb la que compartim llengua, per Llei han d’estar en català, sent per tant incomprensible que editant ja estos cartells en el nostre idioma no es puguen distribuir arreu el domini lingüístic.
Per a acabar, la retolació en valencià de molts grans magatzems d’El Corte Inglés brilla per la seua absència i en altres és pràcticament testimonial, una anormalitat que no es correspon amb la realitat lingüística de la clientela que habitualment consumeix els seus productes.
Per això vull demanar-los que:
- Els llibres, discos, vídeos i qualsevol altre material en valencià estiga indicat com a tal, i no sota altres denominacions.
- Els panells publicitaris i tanques promocionals que es disposen als seus centres d’Elx, Alacant, València, Castelló de la Plana i qualsevol altre dins el territori valencià, estiguen redactats en la nostra llengua pròpia.
- Així com també la senyalització interna de totes les seues instal•lacions siga retolada com a mínim en l’idioma valencià.

Moltes gràcies per la seua atenció.

Xavier d'Alacant started this petition with a single signature, and now has 427 supporters. Start a petition today to change something you care about.