Selebrasyon ofisyèl pou 14 ak 21 out pou Bwa Kayiman ak soulèvman jeneral pou libète nou

Selebrasyon ofisyèl pou 14 ak 21 out pou Bwa Kayiman ak soulèvman jeneral pou libète nou

0 a signé. Prochain objectif : 200 !
Quand elle atteindra 200 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
Nody Guerrier GUERRIER a lancé cette pétition adressée à Responsab peyi Dayiti yo

Dat sa yo reprezante on koub 90 degre nan listwa pèp Ayisyen ak listwa tout limanite. Li pa nòmal pou apre plis pase 200 lane, nou poko janm montre gratitid nou pou sakrifis zansèt nou yo te fè. Li pa nòmal pou Ayiti pa mande mond la onorz dat sa yo ki te konsakre nesans on nouvèl òd mondyal. Leta a dwe chak ane komemore semenn libète 14 pou 21 out pou raple mond la kontribisyon nou te bay pou libète pa nou ak pa tout moun sou latè.

Petisyon sila a se yon premye etap ki nasyonal, apre sa nou dwe vann li bay tout peyi nan kontinan Amerik la ansanm ak tout pèp nan mond la menm jan zansèt nou yo te gentan koumanse ekspòte libète a nan mond la.

0 a signé. Prochain objectif : 200 !
Quand elle atteindra 200 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !