Pétition fermée

Pou respè lavi prive moun, prensip etik ak demokratik nan rejyon palm nan zafè radyo.

Cette pétition avait 213 signataires


                                                 PETISYON 

 Petisyon pou respè lavi prive moun, ak respè prensip etik ak demokratik yo nan rejyon palm nan zafè radyo.

 

 Komin: Tigwav – Gran-Gwav – Leyogàn – Miragwàn

 

Òganizasyon nan rejyon an  kap sipòte petisyon an:

Amical des journalistes

Association des journalistes de Petit-Goave - AJPEG

Association des Journaliste  de la Région des Palmes

Vision Haïtienne des Droits de l' Homme -VHDH

Action Citoyenne pour le Développement Local -ACIDEL

Union Démocratique pour le Développement National -UDDN

Inisyativ Sektè Popilè -ISEP

Organisation le Développement Socio-Culturel  de Petit-Goave- ODSCP

------------------------------------------------------------------------------

 Lè nou konsidere lafanmi se motè tout soyete sou latè ;

 Lè nou konnen tout sosyete rive egziste nan bon jan travay chak grenn sitwayen andedan chak fanmi sa yo nan mete kanpe bon jan estrikti tankou Òganizasyon, Groupman Kominotè, elatriye ;

Lè nou konnen se nan tèt ansanm,nan respè youn pou lòt, òganizasyon yo, oswa enstitisyon yo ap rive byen fonksyone nan kad travay chak sitwayen ;

Lè nou konnen okenn sosyete pa kapab vanse pou pi devan san pa genyen tèt ansanm, chita pale, brase lide nan kad bon jan dyalòg;

Lè nou konsidere dyalòg se pi gwo mwayen ki pèmèt nou rive idantifye problèm yo, epi jwenn solisyon ;

Lè nou tout konnen nap viv nan yon peyi ki pòv ,malere  pa gen mwayen pou yo viv,yo oblije pase tray nan chache lavi pou kapab rive konstwi epi bay lonè avek pitit yo, fanmi yo ;

Lè nou konstate move lavi anpeche sitwayen yo reyini jan yo ta dwe fè sa pou yo brase lide sou problèm yo ;

Lè nou konnen espas dyalòg la enpòtan pou devlopman ak pwogrè fèt anndan yon sosyete, e li ka fèt ak konkou tout sitwayen sou divès fòm: Jounal,Televizyon,Fowòm,Rasanbleman Kominotè, estasyon radyo elatriye ;

Lè nou konsidere radyo, televizyon, jounal se kèk zouti ki pèmèt dyalòg la fèt pi fasil epi rive pi lwen, sa ki  fè kit sila yo ki pre, kit sila yo ki lwen ka bay dizon yo ;

Lè nou konnen yon zouti tankou laprès  dwe pèmèt kominote a genyen plis fòs nan kad travay devlopman kap fèt ;

Lè nou konnen byen, Radyo se youn pami tout lòt estrikti nan laprès ki jwe yon gwo wòl nan zafè dyalòg kap pèmèt yon sosyete brase lide sou problèm li yo, li  patisipe nan fòme ak enfòme sitwayen yo,sa kap pèmèt sitwayen yo genyen plis valè, epi an mezi pou pi byen konprann tout sa kap pase nan zòn kote yo ap viv la ;

Lè nou gade pou pakèt problèm ki genyen nan peyi Dayiti, pou se kèk estasyon radyo ki lakoz fonksyoman soyete a pi konplike nan rann lavi sitwayen yo pi difisil avèk kèk emisyon kap tòde lespri sitwayen yo nan simen move pawòl malouk ak dwategòch ,tankou jouman ak difamasyon elatriye.

Lè nou remake kèk estasyon radyo olye yo ede nou vanse pi devan se pito denigreman, bay manti sou sitwayen yo, joure yo,simaye divizyon,fè jouda sou lavi prive sitwayen yo;

Lè nou konsidere demach kèk asosyasyon jounalis, medya nan rejyon an fè kote responsab  radyo  sila yo, pou mete bout nan deriv yo ;

Lè nou konstate,  atake pèsonalite moun pran plas nan swadizan emisyon kèk radyo olye se problem sosyal, ekomik ak politik  kyo diskite ;

Lè nou konsidere se plis divizyon, chire pit, vagabonday tout kalte, vyolans, kraze brize kèk estasyon radyo ap preche;

Lè nou konnen jounalis, travayè laprès, te ka pèmèt sosyete a vanse sou chemen limyè tandiske kèk travyè laprès nan lakou Tigwav se pito ap veye sa kap pase nan lavi prive sitwayen yo; pou bouyi zen sou radyo.

Lè nap gade touman sitwayen yo tankou: pa gen lopital,lekòl ap depafini, grangou moute tab,anviwònman ap degrade , lajistis bèkèkè, ensekirite ap taye banda, kay yo se tonm, alòske estasyon radyo ki pouse tankou dyondyon yo pito pran tan antèn yo pou atake pèsonalite moun;

Lè nou konsidere ansanm plent otorite lokal yo (CASEC Nosalito Soliman nan dat  25 septann 2017 pou difamasyon,majistra Jn Samson Limongy nan dat 09 fevye 2017 pou difamasyon ak denigreman ak depite Germain Alexandre fils pou difamasyon )depoze kont radyo THIM FM ak Ephesien Joseph nan pakè Tigwav ;

Lè tout kominote a konnen radyo Thim FM se yon estasyon radyo kap denigre, detwi sitwayen yo,demantibile kominote  a, sal imaj moun;

Lè nou konnen sa fè deja anviron 2 lane depi Radyo Thim FM ap demantibile sitwayen yo;lajistis enpwisan,lapolis ap kale wès devan menas tout kalte kap fèt;

Lè nou konnen menm jounalis, otorite, senp sitwayen pa epanye anba  machin denigreman, destriksyon, radyo THIM FM nan;

Lè nou konsidere komisè gouvèneman, lapolis te pase  yon jounen ansèkle lokal radyo THIM FM pou te kapab mete anba kòd animatè emisyon “WI SE WI, NON SE NON” mesye EPHESIEN JOSEPH, paske li te derespekte, komisè gouvenman an oswa nan lang fransè “Faire outrage à la magistrature”;

Lè  nou konstate bon plezi  administratris radio Thim FM lan,madanm SANDRA JULES ak PDG radyo a ansyen depite JACQUE STEEVENSON THIMOLEON ki se aktyèl   direktè jeneral  ministè planifikasyon ak kowoperasyon ekstèn pou kounya a, ap asiste avek 2 bra kwaze estasyon radyo Thim FM kap detwi sitwayen yo;

Pou tout rezon sa yo, nou  menm sitwayen ak oganizsyon ki nan sosyete sivil la nan kad solisyon nap chache, pou evite genyen afwontman, nou prezante yon petisyon pou ekzije leta ayisyen nan tèt kole avek enstans ki  kosène yo tankou:  KONATEL, ministè enteryè, ministè kominikasyon ak komisyon kominikasyon nan palman an  pou pran tout dispozisyon legal pou regilarize estasyon radyo THIM FM ki reprezante yon gwo menas pou lavi ak byen moun  kap viv nan rejyon palm nan  ak  avansman demokrasi a.

                                                

Pou Otantifikasyon :

 Gwoup Sitwayen:  

Non
NIF/NIN
Siyati
Arnold JOICY
01-08-99-1972-11-00141
 
Makendy ZICOUT
01-08-99-1990-01-00013
 
Eugene RAYMOND
01-08-99-1989-02-00019
 
Pierre JOSEPH
01-08-99- 1979-09-00146
 
Ronney Innoncent DESGRANGES
005-354-466-0
 
Codio GISLENE
01-08-99-1992-04-00172
 
Arnald CADET
001-631-168-3
 
Chaduc Louis
01-08-99-1982-11-00055
 
 

Otantifikasyon pou Òganizasyon ki nan sosyete sivil la;

Non Òganizasyon an
Non moun ki reprezante l la
Siyati
Peyizan an aksyon
Sabalha CALIXTE
 
ACIDEL
Augustin PIERRE
 
UDDN
Louicitho Benjamain
 
FHA
Dorotie  MERISMA
 
COCI
Patrick LOUIS 
 
ODSCP
Guipson  BAZILE
 
 respe compte sur vous aujourd'hui

respe VIPRIVE a besoin de votre aide pour sa pétition “respeviprive: Pou respè lavi prive moun, prensip etik ak demokratik nan rejyon palm nan zafè radyo.”. Rejoignez respe et 212 signataires.