Petition Closed

"Isama ang self defense actual sa free tesda training pra sa mga Pilipina domestic helper"

This petition had 759 supporters


Isama ang self defense actual training sa free tesda training Hindi video actual talaga pra ituro sa mga Pilipina domestic helper. Pra marunong mag protekta ang mga Pilipina domestic helper pag dating sa ibang ng bansa.Itong self defense training ay magagamit sa oras ng kagipitan at maiwasan ang pag aabuso ng mga amo at iba pang lahi na kasama nila sa trabaho.ibasura ang mga training na Hindi magagamit pag dating sa ibang bansa tutukan ang self defense actual training. Today: Regilda is counting on you

Regilda Laraya needs your help with “Republika ng Pilipinas: "Isama ang self defense actual sa free tesda training pra sa mga Pilipina domestic helper"”. Join Regilda and 758 supporters today.