Kampanya Kapatıldı

Laat de Natuur van Muğla, de Blauwe Zee, de Bossen, de Dorpen en de Wetlands met Rust!

Bu kampanya 20 destekçiye ulaştı


Weet U?

Dat het Ministerie van Milieu en Stadsplanning “wetenschappelijke rapporten van een ecologisch 4-seizoenen onderzoek” heeft opgesteld, die verandering ten doel hebben van de categorieën voor natuurbescherming van  beschermd natuurgebied in 22 streken van Turkije, waaronder  Muğla. Deze rapporten, die zgn. wetenschappelijk verantwoord zijn, zijn verre van transparant: ze lijken haastig en bijna in het geheim te zijn opgesteld zonder de plaatselijke bevolking en het plaatselijk bestuur, ngo’s, universiteiten en wetenschappelijke instellingen erbij te betrekken.

Wat houdt dit rapport in?

Als deze veranderingen doorgevoerd worden, wordt meer dan 60.000ha beschermd natuurgebied, zeldzaam mooie baaien, bossen, olijftuinen, en wetlands, opengesteld voor bebouwing. Het houdt een grootschalige verwoesting in van Gökova, Bodrum, Marmaris, het weergaloze Fethiye, kusten, en bossen. Ons rijke natuurerfgoed, zoals het schiereiland van Datça, Bozburun, bijna de helft van de Golf van Hisarönü, de hele kust van Gökova, bij uitstek het gebied van de zgn. Blauwe Reis, de kust en de eilandjes bij Göcek en Fethiye, de kust bij Ölüdeniz en Kelebekler Vadisi  (Vlindervallei),  wordt genadeloos overgeleverd aan de betonmolens van de bouwsector.

Laat de top tien van de toeristische bestemmingen voor Turkije niet verdwijnen!.

Het zou het einde betekenen van lokale en duurzaam economische sectoren, zoals de Blauwe Reis, Natuurreizen, Tuinbouw, Olijfbouw, Natuurlijke Landbouw en Bijenteelt.

Ons natuurerfgoed en ons cultureel erfgoed mag niet als slechts een souvenier op ansichtkaarten blijven voortbestaan!

We vragen het Ministerie van Milieu en Stadsplanning:

- Er zijn al honderden projecten voor bescherming van onze natuurgebieden geschreven, wat was de reden om een nieuw rapport op te stellen, waarvan de strekking bovendien in tegenspraak is met de reeds bestaande duizenden bladzijden vol wetenschappelijke rapporten?

- Wat was de reden om de aanbesteding van een ecologisch verantwoord, wetenschappelijk studieproject toe te kennen aan een onroerend goed bedrijf, is dat ethisch aanvaardbaar?

We doen een beroep op Prof.Dr.Hayri Duman en zijn team:

.Dit rapport is geschreven zonder rekening te houden met de vele voorafgaande ecologisch verantwoorde wetenschappelijke onderzoeken, wetenschappelijk gezien is het niet ethisch, en het  zal een ecologische verwoesting aanrichten in de beschermde natuurgebieden in onze streek. We verzoeken u dringend om uw handtekening onder dit rapport in te trekken.

We doen een beroep op het Ministerie van Milieu en Stadsplanning:

Stop uw werkzaamheden, omdat ze onherroepelijke en desastreuze gevolgen zullen hebben voor de natuur van Muğla, en de bevolking en de lokale economie zullen duperen. Trek dit rapport in, omdat de aanbestedingsprocedure in geen enkel opzicht aanvaardbaar is noch voor het publieke geweten noch qua wetenschapsethiek.

We stellen u voor om ons te helpen om een beschermde natuur na te laten aan de generaties die na ons komen. Laten we met gezond verstand, conform wetenschappelijke ethische principes en werkelijk ecologisch verantwoord, vroegere wetenschappelijke studies in aanmerking nemend, met een holistische benadering, in samenwerking met de plaatselijke bevolking en het plaatselijk bestuur, de ngo’s en wetenschapsmensen  het noodzakelijke management plan maken.

Muğla Milieu Platform (MUÇEP)

www.mucep.orgBugün Muğla Çevre imzanı bekliyor!

Muğla Çevre Platformu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Republiek Turkije Ministerie van Milieu en Stadsplanning & Projectmanager Prof. Dr. Hayri Duman: Laat de Natuur van Muğla, de Blauwe Zee, de Bossen, de Dorpen en de Wetlands met Rust!». Muğla Çevre ve imza atan diğer 19 kişiye katıl.