Repetició de l’examen d’economia de l’empresa de les PAU 2018

Repetició de l’examen d’economia de l’empresa de les PAU 2018

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Neus ha iniciado esta petición dirigida a President de la Generalitat de Catalunya

Presentem una proposta de repetició de l’examen d’economia de l’empresa del dia 12 de juny degut a que creiem que no estava adequat al nivell dels estudiants que cursem aquesta matèria. Pensem que no hem pogut mostrar els coneixements dels quals disposem i proposem la repetició de la prova.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales