Repetició de l’examen d’economia de l’empresa de les PAU 2018

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


Presentem una proposta de repetició de l’examen d’economia de l’empresa del dia 12 de juny degut a que creiem que no estava adequat al nivell dels estudiants que cursem aquesta matèria. Pensem que no hem pogut mostrar els coneixements dels quals disposem i proposem la repetició de la prova.