Untuk menyelamatkan masyarakat kurang mampu menurut sila kelima

Untuk menyelamatkan masyarakat kurang mampu menurut sila kelima

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Untuk menyelamatkan mayarakat  kurang mampu menurut  sila kelima