Tillåt politiska bokbord på Lunds kommunala gymnasieskolor!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Nyligen beslutade rektorerna för Lunds kommunala gymnasieskolor att förbjuda politiska bokbord eftersom det inte anses vara en del av elevernas utbildning. Vi menar att beslutet slår hårt mot gymnasieelevernas möjlighet att påverka det politiska samtalet, i synnerhet de som inte kommer vara röstberättigade den 9 september i år. Politiska bokbord ger en möjlighet till dialog mellan ungdomsförbund och elever och skapar en möjlighet att diskutera politik med en bredare målgrupp än vad som annars är möjligt.

Därför uppmanar vi rektorerna för Lunds kommuns gymnasieskolor att ompröva sitt beslut för att förhindra att den demokratiska dialogen går förlorad!

Liberala ungdomsförbundet i Lund
Grön ungdom i Lund
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i Lund
Moderata ungdomsförbundet i Lund
Centerpartiets ungdomsförbund i Lund
Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Lund