rekkitz youtube'a tekrar içerik üretmeye başlasın

rekkitz youtube'a tekrar içerik üretmeye başlasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.
25 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
REKKİTZ tarafına sihirbaz kilic bu kampanyayı başlattı

Gumandanın yayında verdiği söz üzerine 5000 imza toplayabilir isek gumandan, rekkitz ekibini tekrar toplayarak youtube'a içerik üretmek için ikna edecek ve biz de eğleneceğiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.
25 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.