Kampanya Kapatıldı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mesleğini İşlevsizleştirecek Adımlardan Kaçının

Bu kampanya 7.852 destekçiye ulaştı


 

 

Son aldığımız bilgiye göre 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Eğitim ve Rehberlik genel müdürlüğü tarafından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yönetmeliği yeniden yazıldığı ve imzaya gönderildiğini öğrendik. 

Yönetmelikte

Nöbet 

Etüt 

Derse girer ifadeleri bulunuyor 

Haftalık 40 saat mesai 

Verilemeyecek görevler kısmı kaldırılmış 

Psikolojik Danışma kavramı kaldırılmış 

Çağdaş eğitimde üçüncü boyut olan 

Okullarda öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında 

Rehberlik hizmetleri  işşevsellikten çıkarılmıştır. 

Yeni yönetmelik Okul Rehberlik hizmetleri bilimselliği ve ilkelerinden 

Gizlilik 

Gönüllülük 

Demokratik insancıl anlayış 

Bireysellik ilkeleri ve hizmette 

Empati ve terapötik iletişim için gerekli olan  eşitlik anlayışını yok etmektedir. 

Nöbet tutan bir rehberlik personeli uyumsuz öğrenciyi nöbet görevi gereği disipline vermesi, uyarması aynı öğrencinin ve okul öğrencilerinin Rehberlik uzmanına koşulsuz kabul ile gitmesine engeldir. 

Bu gün Ülkemizde öğrenci tecavüz, istismar ve ihmalinde rehberlik personeli sayesinde ortaya çıktığı aşikardır. Bunun nedeni ise görevde koşulsuz kabul dür 

Rehberlik personelinin görevinde en önemli done iletişimdir, iletişim ise Karşılıklı anlayış,  Rehberlik personeline öğrencinin koşulsuz kabul, empati, güven ve saygı çerçevesinde  oluşmaktadır. Oysa ki nöbet, Etüt, ve benzeri erk görevler bu ilişkiyi dolayısıyla rehberlik hizmetleri işlevini yok edecektir. 

Öğretmen mesaisi 30 saattir, 40 saat yapılması kanunlara aykırıdır, ayrıca fazladan eklenen 10 saatin karşılığı ücret ve diğer hakları nasıl karşılanacak belirtilmemektedir. Yapılan düzenleme Anayasa ve kanunların eşit işe eşit hak ilkelerine aykırıdır. 

2001 yönetmeliği eksikleri olsa dahi rehberlik ilke ve yöntemleri açısından işlevseldir 

Yapılan düzenleme ile 

Rehberlik personeli okulun joker öğretmeni, idare yardımcısı haline dönüştürülmüştür. 

Yapılan düzenleme sadece rehberlik hizmetleri değil çağdaş eğitim sürecine darbedir. 

Bireyselliğe ve öğrenci psikolojik, duyusal, sosyal farklılığı ilkelerini yok etmektedir. 

Bu yönetmeliği yazanların Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile ilgili en küçük ne bilgileri ne eğitimleri olduğunu sanmıyorum. 

Hatta eğitim bilimleri ve okullar konusunda bilgileri olduğunu düşünmüyorum. 

Çağdaş eğitim sistemine darbe vuracak bu düzenleme Tüm eğitim sistemini baltalamaktadır.

 Bugün Şefik imzanı bekliyor!

Şefik Çağır bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mesleğini İşlevsizleştirecek Adımlardan Kaçının». Şefik ve imza atan diğer 7.851 kişiye katıl.