Bütün il ve ilçelerde erken çocukluk özel eğitimin başlatılması

Bütün il ve ilçelerde erken çocukluk özel eğitimin başlatılması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafına Selver Kuru bu kampanyayı başlattı

Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim yönetmeliğinin(değişiklik Temmuz 2018 güncel) 3.bölüm 12. Madde erken çocukluk dönemi eğitimi 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için Erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları,bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür. 

Bu hizmet velinin yazılı talebi üzerine Özel eğitim Değerlendirme Kurulu raporu doğrultusunda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurululunca planlanır.

Maddesine istinaden Özel eğitim Değerlendirme kurulunun kararı Üst yazışmalarla (il ilçe milli eğitim Müdürlüğü özel eğitim şubeleri yazıyı il milli eğitim  öğretmen Atama şubesine gönderir. Atama şubesinden yazı VALILIK OLURUNA GIDER. Onaydan sonra yazı il ve ilçe özel eğitim şübelerine gider. Ve yazi ilgili okula gönderilir görevlendirilen öğretmen tebliğ eder ve eğitime başlar.

 Olması gereken bu şekildedir.

Ama bazı il ve ilçelerdeki Özel eğitim degerlendirme Kurulları ve Rehberlik araştırma merkezleri ailelerin isteklerini bilgilerinin olmadığını uygulamanın nasıl yapıldığını bilmediklerini ifade edip; Aile ve çocukları bu haktan yararlanamamaktadır.

Bu hususta ilgili Kurumların yeterli bilgiye sahip olup çocuklarımıza verilen bu egitim hakkının  uygulanmasını istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.