Respectem el espai naturista de la Mar Bella

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!


Barcelona disposa de la única platja naturista urbana del món. Gent de totes les nacionalitats poden visitar Barcelona i disfrutar del seus ideals naturistes sense tindres que desplaçar fora de la ciutat. L'ordenança municipal de Barcelona ens obliga a la pràctica del naturisme a zones delimitades. 

Ja fà uns anys que aquest espai (la Mar Bella) cada cop és més petit, i cada cap de setmana queda invait per persones que no practicant el nudisme. 

Nosaltres només disposem d'aquest espai, mentre la resta del litoral està a disposició dels que anomenem tèxtils.

Per això demanariem que desde l'Ajuntament, es millores la senyalització de la platja ja que no és prou visible, i així tothom tindria clar que aquell es un espai per la pràctica del nudisme.Hoy: Elisenda cuenta con tu ayuda

Elisenda Fernandez Sio necesita tu ayuda con esta petición «Regidor districte Sant Martí Josep Maria Montaner: Respectar el espai naturista de la Mar Bella». Únete a Elisenda y 109 personas que ya han firmado.