Petition Closed

Gezamenlijke verklaring over herdenking Armeense genocide

This petition had 727 supporters


Zie Turkse vertaling hieronder - Տես հայերեն տարբերակը ներքևում - See English text below

1915-2015
Samen herdenken wij 100 jaar Armeense genocide

Nederlanders, Armeniërs, Turken, Koerden, Assyriëres, Arameeërs, Grieken

Naar het Manifest van #Remember24April1915 door EGAM, DurDe en AGBU Europa

1915-2015. Het is honderd jaar sinds de genocide op de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk begon, waarbij 1,5 miljoen Armeniërs de dood vonden, en waarbij ook vele andere christenen, zoals Assyriërs, Arameeërs en Pontisch Grieken slachtoffer werden.

Honderd jaar, en nog steeds duurt de ontkenning van deze misdaad tegen de menselijkheid voort; nog steeds is de ontkenning van de genocide kernpunt in de politiek en diplomatie van de staat Turkije, die voor een niet onaanzienlijk deel is gebouwd op de onteigende bezittingen van de Armeniërs en op de vernieling van hun cultuur.

En nog steeds na honderd jaar veroorzaakt de ontkenning of de bagatellisering van de genocide slachtoffers, door voedsel te geven aan nationalisme en racisme, door aanleiding te zijn voor conflicten en door het verstikken van democratie en vrijheid van meningsuiting in Turkije. De erkenning van de genocide is belangrijk, ook om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Sinds een aantal jaren heeft een groeiend aantal stemmen zich laten horen, in het hart van de Turkse samenleving om de Armeense genocide te erkennen en de slachtoffers van deze misdaad in Turkije zelf te herdenken. Zo hebben sinds 2010 jaarlijks op 24 april herdenkingen van de Armeense genocide in Turkije plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers uit de Europse samenleving en de Armeense diaspora aanwezig waren.

Dit jaar heeft de Turkse staat op cynische wijze besloten de slag van Gallipolli uitgerekend op 24 april te herdenken, in een nieuwe poging om de Armeense genocide te overschaduwen. Op deze wijze, in een abject soort charme offensief, wordt tevens beoogd internationale betrokkenheid te voorkomen bij de herdenking van de Armeense genocide.

Wij, Europeanen, Armeniërs, Assyriërs, Arameeërs, Turken, Koerden roepen allen, die de waarheid ter harte gaat, op om in gezamenlijkheid en op vreedzame wijze waar ook ter wereld, Istanbul, Jerevan, Den Haag, Assen, Almelo en andere plaatsen, de genocide, die is begaan op de Armeniërs te herdenken.

De herdenking van deze genocide gaat niet alleen Turken en Armeniërs aan, maar de hele mensheid. De strijd tegen de genocide ontkenning is de strijd van velen in de wereld, ook in de Turkse samenleving. Onze gezamenlijke campagne is universeel van aard. Het is een toekomstgerichte campagne voor solidariteit, gerechtigheid en bevordering van democratie.

 • De campagne gaat om solidariteit met allen die strijden voor de erkenning van de historische waarheid. Daarbij ligt de scheidslijn niet tussen Turken en Armeniërs, maar tussen hen die vechten tegen ontkenning en degenen die deze juist promoten, ongeacht afkomst of nationaliteit. 
 • Deze campagne gaat om gerechtigheid. Genocide is de meeste gewelddadige daad van staatswege en de ontkenning ervan is een misdaad op zichzelf. Vechten tegen ontkenning is vechten tegen racisme en daarmee vóór een samenleving met meer gelijkheid en rechtvaardigheid. 
 • Deze campagne gaat om het bevorderen van democratie. Om degenen te herdenken die verdwenen zijn is een daad van menselijkheid en van symbolisch herstel die voor ons allen geldt. Bij het herdenken van de slachtoffers in Turkije dragen we bij aan vrijheid van meningsuiting en zetten vraagtekens bij de ondemocratische machtsuitoefening in dat land. Het herdenken van de Armeense genocide, waar we dat ook doen, stelt ons allen in staat, en speciaal de jongere generaties om samen te komen rond de gedeelde democratische waarden, om de historische werkelijkheid onder ogen te zien en om samen een betere toekomst te bouwen.

We roepen allen die deze waarden delen op om deze verklaring te ondertekenen en zich bij de bijeenkomsten in het kader van herdenking te verzamelen en te gedenken dat de Armeense genocide 100 jaar geleden plaatsvond.

=========================
Ortak bildiri

1915-2015
Hep birlikte Ermeni Soykırımı'nın 100. yıldönümü aniyoruz
Hollandalılar, Ermeniler, Türkler, Kürtler, Asurlular, Süryani (Arami), Yunanlılar bir araya geliyor

EGAM, DurDe ve AGBU Avrupa tarafından hazırlanan #Remember24April1915 Manifestosuna göre

1915-2015. 100 yil önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni soykırımı baslatılmış ve 1,5 milyon Ermeni katledilmiştir ve ayn zamanda diğer Hıristiyanlardan, Asurlular, Süryani (Arami) ve Pontus Yunanlıları’da aynı kadere uğramıştır.

Yüz yıldan beri insanliğa karşı işlenen bu suç Ermeni soykırımı hala inkâr edilmektedir; kısmen Ermenilerin mülklerine el konulması ve kültürlerinin yok edilmesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, yüz yıldır siyasetin ve diplomasinin tam kalbinde yer alıyor.

Türkiye’de yüz yıldır devam eden soykırımın inkârı veya üstünü örtme çabaları, yeni kurbanlar vermeye devam ediyor, şiddet üreten milliyetçiliği ve ırkçılığı besliyor, çatışmalara yol açıyor, demokrasi ve ifade özgürlüğünü boğuyor. Onun icin Ermeni soykırıminin kabullenilmesiyle gelecekte böyle insanliğa karşı işlenen bu suçların tekrarı engellenir.

Son birkaç yıldır, Avrupa sivil toplumunun giderek artan desteğiyle birlikte, soykırım gerçeğinin tanınması ve Türkiye’de anılması için Türkiye sivil toplumu daha fazla sesini duyurmaya başladı. 2010’dan bu yana Türkiye’de gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı anmaları böyle bir bağlamda yapılıyor. Bu anma törenlerine Avrupa sivil toplumundan ve Ermeni diasporasından temsilciler katılmış ve katılacaklardır.

Bu yıl Türk devleti Ermeni soykırımını gölgede bırakmaya yönelik yeni bir hamle olarak, adeta alay edercesine Çanakkale Savaşı anmalarını 24 Nisan’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Türk yetkililer ayrıca Ermeni soykırımına uluslararası katılımın önüne geçmek üzere, uluslararası toplumun aklını çelmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Biz, bu anmaları başlatmış, örgütlemiş, desteklemiş ya da bu anmalara katılmış Avrupalılar, Ermeniler, Asuriler, Süryaniler, Türkler ve Kürtler olarak, gerçeği önemseyen herkese, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı birlikte barışçıl bir şekilde 24 Nisan’da ve başka tarihlerde İstanbul’da Erivan’da, Lahey’de, Assen'da, Almelo ve diğer yerlerde topluca anmak üzere çağrıda bulunuyoruz.

Soykırım anması sadece Türklerin ve Ermenilerin değil, tüm insanlığın meselesidir. Günümüzde, soykırım inkârına karşı mücadelenin cephelerinden biri de Türkiye toplumunun vicdanıdır. Parçası olduğumuz bu kampanya evrensel bir karaktere sahiptir. Bu kampanya, dayanışma, adalet ve demokrasinin güçlendirilmesini amaçlayan, yüzü geleceğe dönük dayanışma, adalet ve demokrasinin daha gelişmesi icin bir kampanyadır.

 • Bu kampanya tarihi hakikatler için mücadele edenlerin arasında bir dayanışma arayışıdır. Bizleri ayıran nokta Türkler ve Ermeniler arasında değil, her türlü köken ve milliyet bağının ötesinde, inkâra karşı mücadele edenlerle inkârı sürdürenler arasındadır. 
 • Bu kampanya, bir adalet arayışıdır. Soykırım ırkçılığın yol açabileceği siyasi fiiller arasında en şiddetli olanıdır ve soykırımın inkârı ise bu suçun bir parçasıdır. İnkâra karşı mücadele etmek ırkçılığa karşı savaşmak; dolayısıyla daha adil ve eşit bir toplum için mücadele etmek demektir. 
 • Bu kampanya demokrasinin güçlendirilmesi arayışıdır. Kaybedilenleri hatırlamak insan olmanın getirdiği bir yükümlülük ve hepimizi kapsayan sembolik bir telafidir. Kaybedilenleri Türkiye’de anmak ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak ve Türkiye devletinin demokratik olmayan doğasının temellerini sorgulamak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, dunyanın neresinde olursak olalim Ermeni soykırımını anmak hepimizin, ama özellikle de genç nesillerin, ortak demokratik değerler etrafında bir araya gelmesini, tarihi hakikatlerle yüzleşmesini ve böylece birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmesini mümkün kılacaktır.

Bu değerleri ve bakış açısını paylaşan herkesi bu ifadeyi imzalamaya davet etmekteyiz ve Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü olan 24 Nisan’da ve çeşitli yerlerde ve tarihlerde yapılacak anma törenlerine sizleri birlikte anmaya davet ediyoruz.

=========================

Համատեղ Հայտարարություն 

1915-2015

Միասնաբար հիշատակենք Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը

Հոլանդացիներ, հայեր, թուրքեր, քրդեր, արամեացի-ասորիներ, հույներ

Ըստ EGAM, DurDe և ՀԲԸՄ-Եվրոպա մանիֆեստի` #Remember24April1915

1915-2015: Հարյուր տարի է անցել այն ժամանակներից, երբ Օսմանյան կայսրությունում սկսվեց Հայոց ցեղասպանությունը, որին զոհ գնացին մեկ ու կես միլիոն հայեր, ինչպես նաև այլ քրիստոնյաներ` արամեացի-ասորիներ և պոնտացի հույներ:

Հարյուր տարի, և դեռ շարունակվում է մարդկության դեմ իրագործված այս ոճրագործության ժխտումը: Ցեղասպանության հերքումը հանդիսանում է թուրքական պետության քաղաքականության ու դիվանագիտության հիմքնակետը, պետություն, որը հիմնադրվել է գլխավորապես հայերի ունեցվածքի բռնագրավման ու նրանց մշակույթի ոչնչացման շնորհիվ:

Հարյուր տարի անց, ցեղասպանության հերքումը կամ եղելության նսեմացումը կրկին նոր զոհերի պատճառ է դառնում, սնում է ազգայնամոլություն և ցեղամոլություն, պատճառ է դառնում հակամարտության և խեղդում ժողովրդավարությունն ու խոսքի ազատությունը Թուրքիայում: Ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է նաև ապագայում դրա կրկնությունը կանխելու համար:

Արդեն մի քանի տարի է ինչ աճող թվով ձայներ են լսվում թուրքական հասարակության մեջ ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը և Թուրքիայում իսկ ոգեկոչելու այս ոճրագործության զոհերին: Այսպիսով 2010 թվականից ամեն տարի ապրիլի 24-ին հիշատակի միջոցառումներ են անցկացվում Թուրքիայում, որին իրենց մասնակցությունն են բերում եվրոպական հասարակության ներկայացուցիչները և սփյուռքահայերը:

Այս տարի Թուրքիան ցինիկաբար նախատեսել է նշել Գալիպոլիի ճակատամարտի հիշատակման օրը հենց ապրիլի 24-ին, նոր փորձ կատարելով ստվերել Հայոց ցեղասպանության հիշատակումը: Այս կերպով, որպես ծայրահեղ տեսակի հմայքի արշավ Թուրքիան նաև նպատակ ունի կանխել միջազգային ներգրավվածությունը Հայոց ցեղասպանության հիշատակման հարցում:

Մենք` եվրոպացի, հայ, արամեացի-ասորի, թուրք և քուրդ քաղաքացիներս կոչ ենք անում բոլորին, ովքեր արդարության կողմնակից են, համախմբվել և խաղաղ ճանապարհով, ապրիլի 24-ին, աշխարհի բոլոր ծայրերում` Ստամբուլում, Երևանում, Հաագայում, Ասենում, Ալմելոյում և այլուր միասնաբար հիշատակել հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը:

Ցեղասպանության այս հիշատակումը վերաբերում է ոչ միայն թուրքերին և հայերին, այլ ողջ մարդկությանը: Ցեղասպանության ժխտման դեմ պայքարը շատերի պայքարն է աշխարհում, նաև թուրքական հասարակության մեջ: Մեր համատեղ քարոզարշավը համընդհանուր բնույթ է կրում: Սա ապագային ուղղված քարոզարշավ է համերաշխության, արդարության և ժողովրդավարության հաստատման համար: 

 • Սա համերաշխության քարոզարշավ է, համերաշխություն բոլոր նրանց հետ, ովքեր պայքարում են պատմական ճշմարտության ճանաչման համար: Այստեղ բաժանարար գիծը թուրքերի և հայերի միջև չէ, այլ նրանց, ովքեր պայքարում են ժխտողականության դեմ և ովքեր քաջալերում են դա, անկախ նրանց ծագումից կամ ազգային պատկանելիությունից:
 • Սա արդարության քարոզարշավ է: Ցեղասպանությունը պետականորեն կազմակերպված ամենադաժան գործողությունն է և դրա հերքումը հանդիսանում է հանցագործություն ինքնին: ժխտողականության դեմ պայքարը հանդիսանում է պայքար ռասիզմի դեմ և հետևաբար ուղղված է ավելի իրավահավասար և արդար հասարակության ստեղծմանը:
 • Այս քարոզարշավը ժողովրդավարության զարգացման մասին է: Ոգեկոչելով նրանց, ովքեր անհետացել են, մարդկային պարտք է և վերականգնման խորհրդանշական իմաստ ունի, որը վերաբերում է մեզ բոլորիս: Ոգեկոչելով զոհերին Թուրքիայում, մենք նպաստում ենք խոսքի ազատությանը և հարցականի տակ դրնում այդ երկրում իշխանության վարած հակաժողովրդավարական գործելակերպը: Հայոց ցեղասպանության հիշատակումը, որտեղ էլ մենք նշենք, մեզ բոլորիս, հատկապես երիտասարդ սերնդին հնարավորություն է տալիս համախմբվելու համընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների շուրջ` պատմական իրականությունը ընկալելու և միասնաբար ստեղծելու ավելի պայծառ ապագա:

Մենք կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր կիսում են այս արժեքները, ստորագրել այս հայտարարությունը և ներկա գտնվել Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին և միասնաբար ոգեկոչել բյուրավոր նահատակների անմահ հիշատակը:

=========================

Joint Declaration

1915-2015

Let’s commemorate together the Centennial of the Armenian Genocide

Dutch, Armenians, Turks, Kurds, Assyrians, Syriacs, Greeks

After Manifesto of the initiative #Remember24April1915 by EGAM, DurDe en AGBU Europe

1915-2015. It is one hundred years since the genocide of the Armenians in the Ottoman Empire began – a massacre in which a million and a half Armenians were killed, and in which many other Christians, including Assyrians, Syriacs and Pontic Greeks were victimised.

One hundred years, and still the denial of this crime against humanity continues; the denial of the Genocide is still key issue in the policy and diplomacy of the Turkish state, which was founded for a considerable part on the expropriation of the Armenians and the destruction of their culture.

One hundred years on, the denial or the condoning of this Genocide are still causing victims, feeding violent nationalism and racism, breeding conflict and stifling democracy and freedom of expression in Turkey. The recognition of the Genocide is important also to prevent its recurrence in the future.

For several years, a growing number of voices have made themselves heard at the heart of civil society in Turkey to recognise the Armenian Genocide and to commemorate the victims of this crime in Turkey itself. It is in this context that, since 2010, annually on 24 April, commemorations of the Armenian Genocide have been held in Turkey, where representatives from European civil society and the Armenian Diaspora were present.

This year, the Turkish state has cynically planned commemorations of the battle of Gallipolli on 24 April, in a new attempt to overshadow the Armenian Genocide. In addition, Turkish officials are engaged in a charm offensive to prevent international involvement in the commemoration of the Armenian Genocide.

We Europeans, Armenians, Assyrians, Syrians, Turks and Kurds call on all those who care for the truth, to commemorate together, peacefully, throughout the world, Istanbul, Yerevan, The Hague, Assen, Almelo and other places, the Genocide perpetrated against the Armenians.

The commemoration of the Genocide concerns not only Turks and Armenians but all humanity. Today, the front line in the fight against Genocide denial is also at the heart of Turkish society. Our shared campaign is universal in character. It is a future-oriented campaign for solidarity, justice and for the promotion of democracy.

 • It is a campaign of solidarity among all those who fight for historical truth. The dividing line is not between Turks and Armenians, but between those who fight against denial and those who promote it, irrespective of their origins or nationalities.
 • This is a campaign for justice. Genocide is the most violent political act, which racism can lead to, and denial is a part of the act itself. To fight against denial is to fight racism and therefore for a more equal and just society.
 • This is a campaign for the promotion of democracy. To remember those who disappeared is an act of humanity and of symbolic reparation that involves all of us. To remember in Turkey is to contribute to freedom of expression and to question the very foundations of the undemocratic nature of power in that country. The commemoration of the Armenian Genocide anywhere in the world allows us all, and particularly the younger generations, to come together around shared democratic values, to face historical truth and so be able to build a better future together.

We call on all those who share these values to sign this declaration and to participate to the meetings as part of commemoration of the Centennial of the Armenian Genocide.Today: Samenwerkende Armeense Organisaties is counting on you

Samenwerkende Armeense Organisaties needs your help with “Regering: Gezamenlijke verklaring over herdenking Armeense genocide”. Join Samenwerkende Armeense Organisaties and 726 supporters today.