Reform! Sağlıkta Özlük Haklarında İyileştirme, Radyasyon Çalışanlarına 5,5 Saat Mesai

Reform! Sağlıkta Özlük Haklarında İyileştirme, Radyasyon Çalışanlarına 5,5 Saat Mesai

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Mustafa Elçi bu kampanyayı başlattı

Sağlık Çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasını taleb ediyoruz. Bazı oluşan kifayetsizlikler, biz sağlık çalışanlarını madur etmektedir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızdan beklentimiz ve temennimiz şudur ki oluşan bu yetersizlik ve adaletsizliği göz önünde bulundurarak.Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ekonomi bakanlığımızla gerekli istişare ve müzakereleri yaparak biz sağlık çalışanlarına gerekli reformları sağlama yolunu açarak bir kere daha dünyaya bizim hakperest, kadirşinas bir millet olduğumuzu yapacağınız bu reformla beynelmilel ilan etmenizi sizlerden müntazır ve nazırız. Saygı ve hürmetle . Bütün halkımıza bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza bütün sağlık çalışanlarımıza selam ederim. Hakkı tutup kaldırın. Allah’a emanet olun.. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.