Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü açılsın​.​ Aşı üretimimizi biz yapalım.

Halk sağlığı için imzalıyorum.

4 weeks ago
Shared on Facebook
Tweet