Reducing the public transport ticket price in Norway

Reducing the public transport ticket price in Norway

Started
June 10, 2022
Signatures: 535Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by S K

Norsk: 

På grunn av de høye levekostnadene i Norge, samt høy inflasjon de siste månedene, spesielt drivstoffprisene, oppfordrer vi regjeringen til i det minste å redusere kostnadene for kollektivtransport for passasjerene.  Prisen på reise (med offentlig transport og personlig bil) legger mye press på innbyggerne og mange mennesker blir tvunget til å bli hjemme samt redusere nivået av sosial kommunikasjon for å redusere kostnadene.  Småbarnsfamilier vil bli tvunget til å ignorere mange av barnas krav ettersom levekostnadene øker, og dette vil legge press på barna på sikt.  I dette oppropet ønsker vi å vise at vi er misfornøyde med situasjonen som skjer med oss, våre barn og landet, og vi ønsker en utøvende handling fra regjeringen.

English : 

Due to the high cost of living in Norway, as well as high inflation in recent months, especially fuel prices, we urge the government to at least reduce the cost of public transport for passengers. The price of intercity and suburban travel puts a lot of pressure on citizen and many people are forced to stay at home as well as reduce the level of social communication to reduce costs.  Families with small children will be forced to ignore many of their children's demands as the cost of living increases, and this will put pressure on the children in the long run.  In this petition, we want to show that we are dissatisfied with the situation that is happening to us, our children and the country, and we want an executive action of the government.

 

Support now
Signatures: 535Next Goal: 1,000
Support now