Red de grote linde in Deurne Expo. Stop NU het kappen van monumentale bomen in Vlaanderen!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


De monumentale oude linde die op het terrein van de sociale woonblokken aan de Frank Craeybecxklaan in Deurne Expo staat, zal binnenkort gekapt worden om plaats te maken voor de nieuwe blokken. We vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat met deze waardevolle boom geen rekening werd gehouden bij het opmaken van de plannen, en dat hiervoor zonder meer een kapvergunning is verstrekt.

'Er wordt nieuw groen voorzien', horen we. Maar monumentale bomen zijn onvervangbaar. Een jong, dun boompje is geen waardige vervanging voor een boom die er een mensenleven over heeft moeten doen om uit te groeien tot zijn indrukwekkend formaat.

‘Het is maar één boomʼ, zegt men dan. Zo mogen we niet denken! In Deurne en de rest van Vlaanderen worden systematisch grote bomen gekapt, en als we dit elke keer opnieuw laten gebeuren, verdwijnen ze uiteindelijk allemaal. De parken zijn de enige plaatsen waar men nog bomen tolereert, lijkt het wel. 

Èlke grote boom is waardevol, ook degene die tussen beton en glas staan! Ze maken hun omgeving leefbaarder: ze zorgen voor de opname van CO2, voor een betere luchtkwaliteit, voor verkoeling, voor een enorme biodiversiteit. Al deze dingen zijn nu meer dan ooit essentieel, nu het in onze streken alsmaar warmer en droger wordt, en natuur én mens onder druk staan. 

Daarom vragen we met aandrang:

1. Deze linde NIET te laten kappen, en samen met de architect een alternatief te vinden voor de geplande bouw, waarbij wél rekening wordt gehouden met het waardevolle en onvervangbare karakter van deze boom. 

2. Om in de toekomst in Vlaanderen GEEN kapvergunningen meer af te leveren voor monumentale bomen, en te eisen dat de architect zijn plannen aanpast aan de bestaande waardevolle natuur, in plaats van andersom. In Nederland bestaat sinds enkele jaren het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Bomen die op deze lijst staan kunnen niet gekapt worden. We vragen dat zo’n lijst ook in Vlaanderen wordt aangelegd om ook hier waardevolle bomen te beschermen.