Recuperar tot el Batxillerat Nocturn de l'Institut Lluís de Peguera

Recuperar tot el Batxillerat Nocturn de l'Institut Lluís de Peguera

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

Institut Lluís de Peguera ha iniciado esta petición dirigida a Departament d'Educació y

Benvolgudes i benvolguts,

A l’Institut Lluís de Peguera tenim un desfici, un neguit en relació a la desaparició d’un grup de batxillerat nocturn del nostre centre amb efectes per al curs 2021/22.

L’any passat es van iniciar aquestes gestions per tal d’eliminar un grup de segon de batxillerat d’aquest règim d’estudis, però degut a l’alta matriculació es va permetre continuar amb els mateixos grups que ja es disposaven. Enguany han decidit suprimir un grup de primer de batxillerat nocturn i això suposa la pèrdua de moltes places d'estudiantat.

Com a part de la comunitat educativa d’aquest institut ens preocupa que les nostres filles i els nostres fills, que ja cursen estudis postobligatoris o d’altres que els hauran de cursar els propers anys no pugin seguir-ho fent o no puguin fer-ho en el règim d’ensenyaments que millor els encaixa.

Ofertar el batxillerat nocturn en aquest institut ajuda a fomentar la inclusió formativa del jovent de la Catalunya Central que no pot cursar estudis diürns per diversos motius: compaginen els ensenyaments amb la feina, realitzen carreres esportives d’elit, tenen dificultats d’aprenentatge, procedeixen de famílies amb problemes socials i econòmics, o pel que sigui pateixen dificultats d’encaix en altres horaris.

En aquest batxillerat es prioritza l’atenció personalitzada per adequar-se a la casuística i a la diversitat enumerada anteriorment, i és l’oportunitat perfecta per reincorporar-se al sistema educatiu, en cas de ser una persona adulta i haver abandonat els estudis temps enrere.

Si es continua en aquesta línia, si no es dona opció a recuperar el grup perdut i es pretén acabar extingint aquest règim, es corre el risc de vulnerar el dret a l'educació lliure i pública, i hi ha el perill que la joventut del nostre territori no pugui construir-se un futur diferent, no pugui prosperar i no pugui millorar a la vida.

Per tant, us demanem que ens doneu un cop de mà per evitar aquesta gran pèrdua que de ben segur afectarà al futur de la nostra societat.

Moltes gràcies per la vostra ajuda,

La comunitat educativa de l’Institut Lluís de Peguera

Manresa, a 21 de juny de 2021

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas