Recuperació ratios escoles públiques i concertades

Recuperació ratios escoles públiques i concertades

Creada
14 de junio de 2022
Firmas: 76Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Girona, 14 de Juny de 2022

Benvolgut Sr Adam Manyé,

Ens dirigim a vostè, com un grup de famílies de Girona que ens veiem afectats per la reducció de ratios en places ordinàries d’escolarització a P3 pel curs 2022 – 2023. Podem arribar entendre que aquesta disminució  arribaria a millorar la qualitat de l'ensenyament, però no és èticament acceptable fer-ho quan hi ha tantes famílies sense plaça a l'escola pública o concertada de la nostra ciutat.

Darrere d'aquests números de famílies sense places, hi ha famílies treballadores que si no tenen una plaça pública o concertada poden tenir dificultats per conciliar si se'ls assigna una plaça lluny del domicili, a part de dificultats econòmiques per suportar un cost econòmic addicional per veure's obligats a inscriure els fills i filles a un centre privat, lo qual clarament està fomentant aquesta reducció de ratios de places ordinàries haver d’anar a l’escola privada de Girona per temes de conciliació i de programa educatiu. 

També som conscients de les necessitats de segregació en totes les escoles catalanes, com vostès exposen, i no tenim cap opinió al contrari  i per això acceptem que s’hagin ampliat el número de places NESE, però no veiem just que aquestes s’hagin ampliat en perjudici de les places ordinàries, les quals en percentual ha estat un impacte considerable. 

Per aquest motiu, els hi demanem que si us plau reconsiderin la seva decisió de reduir la ràtio d'alumnes per línia i el mantinguin en 25 als districtes on hi ha més dèficit de places, així com que considerin obrir noves línies als centres on hi ha espai i recursos, fomentant així l’oferta educativa amb el mateix nombre de places com els anys previs.

Per tal que quedi constància, tant les famílies com persones unides amb la causa, firmem aquesta carta per tal que quedi constància de la nostra causa i magnitud de la sol·licitud. 

Moltes gràcies per la seva consideració.

 

Apoyar ahora
Firmas: 76Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora