NO a la venda del Col.legi Major Sant Jordi

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


El Col•legi Major Sant Jordi (Finca Can Ràbia, núm. 7-9), fa més de 65 anys que es troba en funcionament i ara el Rectorat de Barcelona davant de la necessitat imminent d'una injecció de capital ha decidit llençar-lo a subhasta i privatitzar-lo; amb la qual cosa els col•legials s'enfronten a un futur incert. El preu deixarà de ser assequible per la majoria de les famílies dels col•legials i aquests es veuran obligats a marxar. Aquesta decisió també afectarà tots els treballadors i treballadores d'aquesta casa.

Aquest Col•legi és des de fa anys un exemple a seguir per l'ambient familiar que es respira; tots hem trobat aquí una segona casa. El que hem viscut és únic i ens entristeix que els que queden per venir no ho puguin viure.

La UB ja ha fet tots els tràmits necessaris per a la seva venda i ara estan a l'espera de la desafectació de la finca per part de la Generalitat de Catalunya i l'aprovació del pla de clàusules regulador de la compravenda del rector de la Universitat de Barcelona. Fins ara, la informació publicada per la UB és de títol enunciatiu i no vinculant.

Com a col•legials ens sentim decebuts. Demanem al Rectorat que reconsideri la seva posició i cerqui altres formes de finançament que no afectin els seus estudiants.

Si us plau, us demanem màxima difusió i la vostra col•laboració. Moltes gràcies.

Residents del Col•legi Major Sant Jordi.

 

El Colegio Mayor Sant Jordi (Finca Can Rabia, núm. 7-9) hace más de 65 años que se encuentra en funcionamiento y ahora el Rectorado de Barcelona ante la necesidad inminente de una inyección de capital ha decidido lanzarlo a subasta y privatizarlo; con lo que los colegiales se enfrentan a un futuro incierto. El precio dejará de ser asequible para la mayoría de las familias de los colegiales y éstos se verán obligados a irse. Esta decisión también afectará a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa.

Este Colegio es desde hace años un ejemplo a seguir por el ambiente familiar que se respira; todos hemos encontrado aquí una segunda casa. Lo que hemos vivido es único y nos entristece que los que quedan por venir no puedan disfrutarlo.

La UB ya ha hecho todos los trámites necesarios para su venta y ahora está a la espera de la desafectación de la finca por parte de la Generalitat de Cataluña y la aprobación del plan de cláusulas regulador de la compraventa del rector de la Universidad de Barcelona. Por ahora, la información publicada por la UB es de título enunciativo y no vinculante.

Como colegiales nos sentimos decepcionados. Pedimos al Rectorado que reconsidere su posición y busque otras formas de financiación que no afecten a sus estudiantes.

Por favor, rogamos máxima difusión y su colaboración. Muchas gracias.

Residentes del Colegio Mayor Sant Jordi.


¿Quieres compartir esta petición?