Reclamem més i millors polítiques de suport a les famílies amb infants 0-3 anys ja!

Reclamem més i millors polítiques de suport a les famílies amb infants 0-3 anys ja!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

LA CURA DE LA PETITA INFÀNCIA: per unes polítiques públiques de suport a les famílies 0-3, un període transcendental i estratègic

Totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys necessiten suport !!!

Des del Màster de Criança 0 - 3 i acompanyament de les famílies en xarxa, de la Universitat de Barcelona, considerem que esdevenen imprescindibles polítiques de suport a les famílies 0 - 3 , tant des d’ una ètica de la cura com des del paradigma de la inversió social: és necessari posar la cura de la v ida humana en el centre de la política pública i ser conscients que invertir en petita infància té un gran retorn social, com en cap altra etapa del cicle vital.


És des del coneixement de la naturalesa de l ’ ésser humà i des d’aquest posicionament ètico-polític que... et demanem que signis el MANIFEST

Nota - El text complert del manifest el podeu llegir i descarregar de la nostra pagina web http://www.masterpetitainfancia.cat/

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas