Petition Closed
Petitioning Autoritat del Transport Metropolità
This petition will be delivered to:
Autoritat del Transport Metropolità

Reclama a l'ATM que no augmenti els títols de transport per sobre l'IPC

1,838
Supporters
Denunciem que la pujada de tarifes del transport públic aprovades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) retalla la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores, i molt especialment dels que perceben les rendes més baixes. Lamentem que l'ATM i TMB contribueixi un any més a la pèrdua de poder adquisitiu dels seus usuaris, en lloc d?ajudar-los en l'actual situació de crisi econòmica. La pujada per sobre del preu de la vida, que per al 2012 s'ha realitzat, és molt superior a anys anteriors. Les pujades a més, afecten a títols de transport molt utilitzats com la T-10, que ha pujat més del 12% o la T50/30 que ha pujat més del 10%. Les baixades a títols de transport com la T-Mes (d'un 2%) o la T-Trimestre (que només és utilitzat per un 0,5% dels usuaris), no compensen les pèrdues que patiran els ciutadans i ciutadanes, en especial els de renda més baixa. En meitat de la crisi, on nombrosos ciutadans i ciutadanes es troben en major risc de pobresa i en situació d'atur, en una situació on s'esta produint retallades salarials, congelacions de les pensions, caigudes de l'activitat en empreses que fan que hagin de tancar temporalment o definitivament, en moments on els treballadors autònoms han vist caure les seves rendes, pujar els preus dels títols de transports més utilitzats com la T-10 o la T-50/30 afecta greument a aquests segments de població. Creiem que l'ATM i les administracions que conformen el seu consell d'administració (Generalitat i entitats municipals), haurien de tenir la sensibilitat per mantenir certa moderació en les tarifes de transports i no ajudar en aquest procés d'empobriment dels ciutadans de l'Àrea Metropolitana.

Letter to
Autoritat del Transport Metropolità
Benvolgut Consell d'Administració de l'ATM:

Denuncio que la pujada de tarifes del transport públic aprovades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) retalla la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores, i molt especialment dels que perceben les rendes més baixes. Lamento que l'ATM i TMB contribueixi un any més a la pèrdua de poder adquisitiu dels seus usuaris, en lloc d?'ajudar-los en l'actual situació de crisi econòmica.

La pujada per sobre del preu de la vida, que per al 2012 s'ha realitzat, és molt superior a anys anteriors. Les pujades a més, afecten a títols de transport molt utilitzats com la T-10, que ha pujat més del 12% o la T50/30 que ha pujat més del 10%. Les baixades a títols de transport com la T-Mes (d'un 2%) o la T-Trimestre (que només és utilitzat per un 0,5% dels usuaris), no compensen les pèrdues que patiran els ciutadans i ciutadanes, en especial els de renda més baixa.

En meitat de la crisi, on nombrosos ciutadans i ciutadanes es troben en major risc de pobresa i en situació d'atur, en una situació on s'esta produint retallades salarials, congelacions de les pensions, caigudes de l'activitat en empreses que fan que hagin de tancar temporalment o definitivament, en moments on els treballadors autònoms han vist caure les seves rendes, pujar els preus dels títols de transports més utilitzats com la T-10 o la T-50/30 afecta greument a aquests segments de població.

Demano que l'ATM i les administracions que conformen el seu consell d'administració (Generalitat i entitats municipals), haurien de tenir la sensibilitat per mantenir certa moderació en les tarifes de transports i no ajudar en aquest procés d'empobriment dels ciutadans de l'Àrea Metropolitana.

Per tant, els hi prego que modifiquin la seva decisió sobre la pujada dels preus dels principals abonaments al transport públic i mantinguin la pujada per sota de l'IPC real del 2011.