RECI NE ZAKONU O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA GDJE LIJEČNIK MORA PRIJAVITI PACIJENTA

RECI NE ZAKONU O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA GDJE LIJEČNIK MORA PRIJAVITI PACIJENTA

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Jasna Karacic started this petition

Opasnosti novog zakona o sigurnosti prometa na cestama! Izglasava se u Saboru 8.6.2022!

Prijedlog zakona nalaže da liječnik obiteljske medicine je obavezan obavijestiti MUP zbog postojećeg ili promijenjenog stanja pacijenta nakon čega mu se u trenu može oduzeti vozačka dozvola. Time se nalaže liječniku da prekrši Pravo na povjerljivost te Pravo na privatnost iz Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Predložene izmjene također narušavaju odno između liječnika i pacijenta, te se potiče i agresivnost paciejnata prema liječnicima kada im se oduzme dozvola, a objašnjenja ne postoje zbog kojeg razloga.

Npr. Pacijentu može biti prepisan lijek, koji u svojim uputstvima ima naznaku da se ne preporuča upravljanje vozilima, te je obaveza pacijenta da se toga drži. Isto kao i što je obaveza da ne vozi pod utjecajem alkohola. Nije posao liječnika biti odgovoran za osobno ponašanje pacijenta.

Recite NE ovakvom zakonu!

Potpišite PETICIJU u svrhu zaštite prava pacijenata i liječnika!

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!