Memur Öğretmenler Asil Mesleğini Yapmak İstiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey

Öğretmenlik mezunu olup çeşitli nedenlerle memurluğu seçmiş kişiler, memurken öğretmenlik bölümü bitirenler ve formasyon alan memurlar asli meslekleri olan öğretmenlik mesleğini icra etmek istyor. Bu sebeple Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beyin 25.10.2018 tarihinde Anadolu Ajansı Editörün Masası programında değindiği memur öğretmenlerle ilgi çalışma biran önce netliğe kavuşturmalı. 2012 ye kadar yürürlükte olan ve 2012 de kaldırılan kurumlar arası geçişin MEB tarafından tekrar uygulamasını istiyoruz. 657 sayılı kanunun 68. ve 74. maddelerine göre en az 5.000 kişilik bir kontenjan sağlanıp, merkezi bir alım yapılmalıdır. 2019 yılının tassarruf yılı olduğu unutulmamalıdır. Bu tasarruf döneminde memur öğretmenler devletimize ekonomik olarak büyük katkı sağlayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.