Sn Cumhurbaşkanı EYT Temsilcileri Sizden Randevu Talep Ediyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.


 Sn Recep Tayyip ERDOĞAN E.Y.T Temsilcileri, E.Y.T'yi detayları ile anlatmak ve çözüm projelerini sunmak adına sizden randevu talep ediyor. Lütfen bu talebimize karşı duyarsız kalmayın. Saygılarımla.

 Adım Mesut DOĞRU 47 Yaşımdayım. Kamuoyunda kısaca E.Y.T olarak bilinen, 1999 yılında SGK kanununda yapılan değişikliğin hukuka aykırı olarak geriye doğru işletilmesi nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılan yüzbinlerce mağdurdan sadece bir tanesiyim.

Ben bir E.Y.T mağduruyum. Yani emeklilik için yıl ve prim şartlarımı yerine getirdiğim halde YAŞ engeline takılan yüzbinlerce mağdur vatandaştan sadece birisiyim.

Devletler kanun ve yasalar eşliğinde idare edilir. Devleti Devlet yapan yegane unsur HUKUK'tur. Hukuk'un temel ve değişmez prensibi ise şudur; "Kanunların uygulanması yürürlüğe girdikten sonraki dönemi kapsar"

Hukukun bu temel ve değişmez kuralının amacı, halkın hukuka olan güveni sarsmamak, bireyi olay, talep, kayıt yaptığı sıradaki kurallarla sorumlu tutmaktır. Bu neden dolayıdır ki; Hukuk kuralları prensip/ilke olarak geriye işletilemez.

Bu kural, kazanılmış hakları korumak için elzemdir. Ben bir EYT mağduruyum? Çünkü 1999 yılında SSK ile ilgili çıkarılan bir kanunun geriye doğru HUKUKSUZ bir biçimde işletilmesi nedeniyle EMEKLİ olma hakkım elimden alındı.

01 - 11 - 1986 yılında ilk SSK kaydım yapıldı. Kanun koyucu (DEVLET) bu tarihte diyordu ki; 25 yıl sigortalılık süresi içinde 15 yıl sigorta primi ödeyen EMEKLİLİK hakkı kazanır.

Çok açık ve net, tevile ihtiyaç duymayan bir açıklama. Hukuk diyordu ki; Kanun çıkarıldığı tarihten geriye doğru işletilemez. Hele ki; çıkarılan kanun vatandaşın aleyhine ise asla işletilemez, ancak lehine işletilebilir.

Ancak kanun koyucu HUKUK'un bu temel ilkesini çiğneyerek 1999 yılında çıkardığı kanunu vatandaşın aleyhinde geriye doğru işleterek kazanılmış hakların verilmesine engel oldu.

SSK/Emeklilikte yıl + prim şartlarına kademeli olarak YAŞ SINIRI da getirilerek 1999 yılından önce işletilen mevcut kanunun eşliğinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımıza (ben de bu hakkı kazandım) hak ettikleri emeklilik verilmedi.

Sayın Cumhurbaşkanı E.Y.T Temsilcileri, yaşanan mağduriyetin bütün boyutlarını ve çözüm projelerini sizinle paylaşmak adına sizden randevu talep ediyor. Bu aziz Milletin evlatlarından gelen bu talebe duyarsız kalmamanızı istirham ediyorum.

Saygılarımla.

Cumhur Mesut DOĞRUHamiş;

Bu kampanyaya E.Y.T mağduru olalım yahut olmayalım imza desteği vererek sosyal bir sorunun çözümüne katkıda bulunmalıyız. Unutmamalıyız ki; Yarın, bizim de herhangi bir konuda kamuoyu desteğine ihtiyacımız olabilir.