Kampanya Kapatıldı

Güvenilir Gıda İçin Gıda Sahası Gıda Mühendislerine Emanet Edilsin

Bu kampanya 1.643 destekçiye ulaştı


Aşağıda maddeler halinde yer alan hususların düzelmesi için atacağın bu imza ile: Gıda denetimlerini bu işin temel eğitimini almış Gıda Uzmanları olan Gıda Mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamış olacaksın.

Gıda denetmenleri sayısını arttırarak yetersiz gıda denetiminin önüne geçmiş olacaksın.

Özel sektörde çalışan Gıda Mühendisinin maaşını devlet tarafından almasını sağlayarak, gıda mühendislerinin sektörde yaşanan usülsüz ve insan sağlığına zararlı ürünlerin üretimine dur diyebilmesine olanak tanımış olacaksın.

Kısacası Ülkemizde yaşanan bu Gıda Terörünün önüne geçmiş olacaksın.

Bu Kampanya yı imzalayarak aşağıda yer alan hususlar dahilinde Gıda Mühendislerine destek vermiş olursun.Bu İmza Kampanyasının Amacı:

1) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun, Avrupa Birliği uyum çerçevesinde ülkemizde gıda konusunda eğitim almış meslek grubunun Gıda Mühendisliği olduğunun, alınan temel eğitimlerle sabit olduğunun görülmesi ve 5996 sayılı kanunun Gıda Mühendisleri lehine düzenlenmesini sağlamak.

2) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında istihdam edilen Gıda Denetimcilerinin sayısının Gıda Mühendislerince arttırılması ve diğer Bakanlıklar bünyesinde (ve ayrıca Belediyelerde) gıda denetim birimlerinin oluşturulması veyahutsa ilgili birim dahilinde Gıda Mühendislerinin istihdam edilmesini sağlamak.

3) Gıda sanayi ve sektöründe istihdam edilen sorumlu personelin öncelikli ve zorunlu olarak Gıda Mühendislerinden oluşmasını ve istihdam edilecek Gıda Mühendislerinin devlet eliyle istihdamının sağlanıp maaşının ve sigortasının devlet tarafından (sektörden alınacak özel istihdam vergileriyle) karşılanmasını sağlamak.

 Bugün destekver imzanı bekliyor!

destekver destekver bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Recep Tayyip Erdoğan: Güvenilir Gıda İçin Gıda Sahası Gıda Mühendislerine Emanet Edilsin». destekver ve imza atan diğer 1.642 kişiye katıl.