Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Devlet Bünyesne Alınması

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Devlet Bünyesne Alınması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Recep Tayyip Erdoğan ve tarafına RAİF KAYA bu kampanyayı başlattı

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN DEVLET BÜNYESİNE ALINMASI

        Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve çok değerli özel eğitim hizmetinde çalışan, emek veren arkadaşlarımız;

       Türkiye’de yaklaşık olarak 2.100 Özel Eğitim Kurumu bulunmaktadır ve burada eğitim gören öğrenci sayısı 400.000 i geçmektedir. Bu kurumlarda istihdam edilen 60.000 Personel çalışmaktadır. Özel Eğitim kurumlarında engelli birey/öğrenci için verilen aylık ücret; bireysel eğitimde 588 tl bu ücret grup eğitimi ile beraber 740 tl yi bulmaktadır.

 

1- Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan Öğretmenlerinde Milli eğitimde çalışan öğretmenler kadar tüm haklara sahip olması gerekir.

2- Zihinsel ve bedensel problemleri olan öğrencilerinde diğer öğrenciler gibi en iyi eğitimi almaya hakkı vardır.

3- Bu Kurumlarda verilen maaşlar: Türkiye’nin ayrı bölgelerinde ve atanamamış öğretmen çokluğuna göre ciddi farklılıklar olmaktadır; oysa ki Milli eğitim de çalışan öğretmenlerde bu farklılık minimum düzeydedir.

4- Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan Öğretmenlerin sigorta prim borcu asgari ücret üzerinden yatırılıyor.

5- Şubat tatili ve sömestre tatili bulunmayıp, herhangi bir hastalık durumunda ise izin hakkımız yok sayılıp, gelmeme  durumunda maaş kesintisi olmaktadır. Yıllık izinlerimiz ise tam manada kullanılamamaktadır.

6- Rehabilitasyon merkezlerindeki  öğretmenlerin tazminat sorununun ciddi boyutlarda olması, ayrımcılığın gözle görünen en önemli boyutlarındandır.

7- Devletimizin gözünde: Özel eğitim de çalışan öğretmenlerle, milli eğitimde çalışan öğretmenlerin eşit olmaması biz öğretmenleri yaralayan en önemli olgulardandır.

8- Özel Eğitimde Çalışan öğretmenlerin; Devletin bu hakkı öğretmenlere verdiği halde kurumların göz ardı etmesi: Doğum izninin Olmaması ve çocuk başına düşen paranın verilmemesi.

9- Özel eğitimde çalışan öğretmenlere belediyeler indirimli öğretmen kartı bile vermeyip o haktan mahrum bırakılmak en ilginç haksızlıklardan sadece bir tanesidir.

10- Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların, Öğretmen evinde konaklamak isteyenlerin bu haktan mahrum bırakılması.

11- Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların, Lojman hakkından mahrum bırakılması.

       Öğretmenlerin iş güvencesinin olmaması nedeniyle gelecek kaygısı olup her an işten çıkarılma korkusu yaşamaktadırlar. Öğretmenlerin aldıkları maaşların yetersiz olması, ihtiyaçlarını karşılayamaması öğretmenin performansını büyük ölçüde etkilemektedir.

       Öğretmenlerin ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için öğretmenlerin maaşının devlet tarafından ödenip kurumlara öğrenci başına verilen paranın azaltılıp öğretmen maaşına eklenmesi, öğretmenin performansını artıracaktır. Böylece öğrenciler daha kaliteli bir eğitim almış olacak, devlete ek harcama çıkmayacaktır. Kurumlar ve öğretmenler bundan memnun olacaktır. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin haklarının iade edilmesi hem öğretmenler hem de engelli öğrencilerimiz için daha faydalı olacaktır.

       Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan öğretmenler olarak isteğimiz: Çalıştığımız kurumda devam edip Öğretmenlik haklarından faydalanmak...

      Gereğinin yapılmasını arz ederim.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.